Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Taaveti korraldused Saalomonile templi ehitamiseks Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid,
 suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid,
 tuhande- ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi
 varanduste ja karjade ülevaatajad koos ametimeeste,
 sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega.

Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles: „Kuulge mind,
 mu vennad ja mu rahvas! Mul oli südame peal ehitada puhkekoda
 Issanda seaduselaekale ja meie Jumala jalgade järile, ja ma olin
 valmistunud ehitama.

Aga Jumal ütles mulle: Sina ära ehita mu nimele koda, sest
 sa oled sõjamees ja oled verd valanud!

Issand, Iisraeli Jumal, valis mind küll kõigest mu isa
 perest, et ma oleksin igavesti Iisraeli kuningas. Sest ta valis
 vürstiks Juuda ja Juuda soost mu isa pere. Ja mu isa poegade
 hulgast meeldisin mina temale, et ta mind tõstis kogu Iisraeli
 kuningaks.

Ja kõigist minu poegadest, aga Issand on mulle palju poegi
 andnud, on ta valinud mu poja Saalomoni istuma Issanda
 kuningriigi aujärjele, Iisraeli üle valitsema.

Ja ta ütles mulle: Saalomon, su poeg, ehitab mu koja ja mu
 õued, sest ma olen valinud tema enesele pojaks ja ma tahan olla
 temale isaks.

Ja mina kinnitan tema kuningriigi igaveseks ajaks, kui ta
 kindlaks jääb ja täidab mu käske ja seadlusi nõnda nagu
 praegu.

Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie
 Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda,
 oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja
 jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!

Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja
 teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand
 uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid!
 Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha
 jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.

Vaata siis nüüd, sest Issand on sinu valinud koda ehitama
 pühamuks! Ole vahva ja tee seda!”

Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi, eeskoja
 hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama
 paiga kavandi,

ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus: Issanda koja
 õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste
 ja pühitsetud andide varanduste tarvis;

ja preestrite ja leviitide rühmadest, ja kogu Issanda
 kojas tehtavast teenistusest, ja kõigist Issanda koja
 teenistusriistadest;

kulla kohta: kulla kaalust kõigiks riistadeks igasuguse
 teenistuse tarvis, kõigi hõberiistade kaalust, igasuguse
 teenistuse tarvis olevaist riistadest;

kuldlambijalgade ja nende kuldlampide kaalust, iga üksiku
 lambijala ja selle lampide kaalust, ja hõbelambijalgade kohta
 iga üksiku lambijala ja selle lampide kaalust vastavalt iga
 üksiku lambijala otstarbele;

ohvrileibade laudade kulla kaalust laud-laualt, ja
 hõbelaudade hõbedast,

puhtast kullast kahvlitest, piserdusnõudest ja kannudest,
 ja kuldpeekritest, iga peekri kaalust, ja hõbepeekritest, iga
 peekri kaalust,

ja suitsutusaltari selitatud kulla kaalust; ja kavandi
 vankriks, kuldkeerubiteks, kes tiibu laotasid ja Issanda
 seaduselaegast katsid.

„See kõik on kirja pandud. Issanda käest on mul õpetus
 igaks selle kavandi kohaseks tööks.”

Ja Taavet ütles oma pojale Saalomonile: „Ole vahva ja
 tugev, ja tee seda, ära karda ega kohku, sest Issand Jumal, minu
 Jumal, on sinuga! Tema ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni
 kõik tööd Issanda koja teenistuseks on lõpetatud.

Ja vaata, seal on preestrite ja leviitide rühmad kõigeks
 Jumala koja teenistuseks, ja sul on igaks tööks neid, kes on
 kõigiti valmis ja kes oskavad igasugust tööd, vürstid ja kogu
 rahvas, kõigiks su käskudeks.”