Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Jeesus kutsub esimesed jüngrid Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas
 tema juurde tungles Jumala sõna kuulama,

et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid
 neist välja läinud ja loputasid võrke.

Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke
 maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki
 paadist.

Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua
 sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!”

Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
 ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”

Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu,
 et nende võrgud rebenesid.

Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need
 tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid,
 nii et need olid vajumas.

Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede
 ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune
 mees!”

Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga,
 kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud.

Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega,
 kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda!
 Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!”

Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja
 järgnesid talle.

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli
 mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili
 maha ja anus teda: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks
 teha!”

Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan,
 saa puhtaks!” Ja kohe lahkus pidalitõbi temast.

Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja
 käskis: „Mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtakssaamise
 eest, nii nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk
 tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest.

Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
Jeesus tervendab halvatu Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal
 ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist
 Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Issanda vägi oli
 Jeesuse peal haigete tervendamiseks.

Ja ennäe, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud,
 ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette.

Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse
 tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga tellislaest
 läbi, keset tuba otse Jeesuse ette.

Ja nende usku nähes ütles Jeesus: „Inimene, sinu patud on sulle
 andeks antud!”

Ja kirjatundjad ja variserid hakkasid arutama: „Kes see
 õige on, kes räägib Jumalat teotades? Kes muu saab patte andeks
 anda kui ainult Jumal üksi?”

Aga Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes: „Mis te
 arutate oma südames?

Kumb on kergem, kas öelda: „Sinu patud on sulle andeks antud!”
 või öelda: „Tõuse püsti ja kõnni!”?

Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks
 anda maa peal,” - ta ütles halvatule - „ma ütlen sulle: Tõuse püsti,
 võta oma kanderaam ja mine koju!”

Ja otsekohe tõusis too üles nende silma all, võttis selle,
 millel ta oli lamanud, ja läks koju Jumalat ülistades.

Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis
 kartust, öeldes: „Me oleme täna kummalisi asju näinud!”

Jeesus kutsub jüngriks tölneri Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit, nimega Leevi,
 tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!”

Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele.
Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur
 hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda.

Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite
 vastu: „Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega?”

Ja Jeesus vastas neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid
 meeleparandusele.”

Paastumise küsimus Nemad aga ütlesid talle: „Johannese jüngrid paastuvad sageli
 ja peavad palveaegu, nõndasamuti ka variseride jüngrid, sinu omad aga
 söövad ja joovad.”

Jeesus ütles neile: „Kas te võite peiupoisse panna paastuma
 sel ajal, kui peigmees on nende juures?

Ent päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, küll nad
 siis paastuvad neil päevil.”

Aga ta ütles neile ka tähendamissõna: „Keegi ei rebi paika uue
 kuue küljest, et parandada vana kuube, muidu ta ju rebib uue katki
 ning paik uue küljest ei sobi vana peale.

Ja keegi ei vala värsket veini vanadesse nahklähkritesse,
 muidu värske vein rebestab lähkrid ja voolab maha ning
 lähkrid muutuvad kõlbmatuks,

vaid värske vein tuleb valada uutesse lähkritesse.
Ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb: Vana on
 maitsvam!”