Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
42Jeremija hoiatab Egiptusesse mineku eest Siis astusid ligi kõik sõjaväepealikud ja Joohanan,
 Kaareahi poeg, ja Jesanja, Hoosaja poeg, ja kogu rahvas pisemast
 suuremani,

ja ütlesid prohvet Jeremijale: „Langegu nüüd meie alandlik
 palve sinu ette ja sina palu meie eest Issandat, oma Jumalat,
 kogu selle jäägi eest; sest suurest hulgast on meid pisut järele
 jäänud, nagu sa meid oma silmaga näed!

Issand, su Jumal, andku meile teada tee, mida meil tuleks
 käia, ja seda, mida meil tuleks teha!”

Ja prohvet Jeremija vastas neile: „Küllap ma kuulen! Vaata,
 ma palun Issandat, teie Jumalat, nõnda nagu soovite, ja ma
 ilmutan teile iga sõna, mis Issand teile kostab, ega salga teie
 ees sõnagi!”

Siis nad ütlesid Jeremijale: „Issand olgu meie vastu tõsine
 ja ustav tunnistaja, kui me ei tee iga sõna järgi, millega
 Issand, su Jumal, läkitab sind meie juurde!

Olgu see hea või kuri, me kuulame Issanda, oma Jumala häält.
 Tema juurde me läkitame sinu, et meil võiks olla hea
 põli, kui me kuulame Issanda, oma Jumala häält.”

Kümne päeva pärast tuli Jeremijale Issanda sõna
ja ta kutsus Joohanani, Kaareahi poja, ja kõik
 sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, ja kogu rahva pisemast
 suuremani

ning ütles neile: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal,
 kelle juurde te mind läkitasite, et ma paneksin teie alandliku
 palve tema ette:

Kui te jääte siia maale, siis ma ehitan teid ega kisu
 maha, siis ma istutan teid ega kitku välja, sest ma kahetsen
 kurja, mida ma teile olen teinud.

Ärge kartke Paabeli kuningat, keda te nüüd kardate; ärge
 teda kartke, ütleb Issand, sest mina olen teiega, et teid aidata
 ja tema käest päästa!

Ja mina annan teile armu, et tema halastab teie peale ja
 laseb teid tulla tagasi teie oma maale.

Aga kui te ütlete: Me ei jää siia maale! ega võta kuulda
 Issanda, oma Jumala häält,

vaid ütlete: Ei, me läheme tõesti Egiptusesse, kus meil ei
 ole vaja näha sõda ega kuulda sarvehäält ja kus meil ei ole
 leivanälga, ja me jäämegi sinna -

siis kuule seepärast nüüd Issanda sõna, Juuda jääk:
 Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Kui te tõesti pöörate
 oma näod Egiptuse poole ja lähete sinna võõraina elama,

siis saab mõõk, mida te kardate, teid kätte seal,
 Egiptusemaal, ja nälg, mille pärast te olete mures, tuleb teile
 järele sinna, Egiptusesse, ja te surete seal.

Ja kõik need mehed, kes pööravad oma näo Egiptuse poole,
 et seal võõraina elada, surevad mõõga läbi, nälga ja katku, ja
 ükski neist ei saa põgeneda ega pääse õnnetuse eest, mille ma
 neile saadan.

Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Otsekui mu
 viha ja raev on valatud Jeruusalemma elanike peale, nõnda
 valatakse mu raev teie peale, kui te lähete Egiptusesse, ja te
 saate sajatuseks ja hirmutuseks, needuseks ja teotuseks, ja te
 ei saa enam näha seda paika.

Issand ütleb teile, Juuda jääk: Ärge minge
 Egiptusesse! Olgu teil hästi teada, et ma täna olen teid
 hoiatanud!

Sest te petsite iseendid, kui te läkitasite mind Issanda,
 oma Jumala juurde, öeldes: Palu meie eest Issandat, meie
 Jumalat; ja mida iganes Issand, meie Jumal, ütleb, seda ilmuta
 meile ja me teeme nõnda!

Aga olles teile täna ilmutanud, te siiski ei kuula
 Issanda, oma Jumala häält kõiges, milleks ta mind teie juurde on
 läkitanud.

Ja nüüd teadke hästi, et mõõga, nälja ja katku läbi te
 surete seal paigas, kuhu te tahate minna võõraina elama.”