Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
41Mäss Gedalja vastu Aga seitsmendas kuus tulid Ismael, Elisama poja Netanja
 poeg, kuninglikust soost ja üks kuninga pealikuid, ja kümme
 meest koos temaga Gedalja, Ahikami poja juurde Mispasse. Kui nad
 seal Mispas üheskoos leiba võtsid,

siis tõusid Ismael, Netanja poeg, ja need kümme meest, kes
 olid koos temaga, ja lõid Gedaljat, Saafani poja Ahikami poega
 mõõgaga ning surmasid tema, kelle Paabeli kuningas oli pannud
 maavalitsejaks.

Ka kõik juudid, kes olid Gedalja juures Mispas, ja
 kaldealased, sõjamehed, kes juhtusid seal olema, lõi Ismael
 maha.

Ja teisel päeval, kui Gedalja oli tapetud, aga keegi seda veel
 ei teadnud,

tuli Sekemist, Siilost ja Samaariast kaheksakümmend meest,
 habemed aetud, riided lõhki käristatud ja märgid ihusse
 lõigatud, käes roaohvrid ja viiruk Issanda kotta viimiseks.

Ja Ismael, Netanja poeg, läks Mispast neile vastu
 lakkamatult nuttes; ja kui ta neid kohtas, ütles ta neile:
 „Tulge Gedalja, Ahikami poja juurde!”

Aga kui nad olid jõudnud linna keskele, siis Ismael,
 Netanja poeg, ja mehed, kes olid koos temaga, tapsid nad ära ja
 viskasid kaevu.

Aga nende hulgas leidus kümme meest, kes ütlesid Ismaelile:
 „Ära meid surma, sest meil on peidetud varandusi väljal: nisu ja
 otri, õli ja mett!” Siis ta jättis need puutumata ega surmanud neid
 koos nende vendadega.

Ja kaev, kuhu Ismael viskas kõik nende meeste surnukehad, keda
 ta oli maha löönud, nende seas Gedalja kaaslased, oli
 seesama, mille kuningas Aasa oli teinud Iisraeli kuninga Baesa
 pärast; selle täitis Ismael, Netanja poeg, mahalöödutega.

Ja Ismael võttis vangi kogu rahva jäägi, kes oli Mispas,
 kuningatütred ja kogu rahva, kes olid jäänud Mispasse, keda
 ihukaitsepealik Nebusaradan oli jätnud Gedalja, Ahikami poja
 hoolde; Ismael, Netanja poeg, võttis need vangi ja läks teele,
 et minna ammonlaste juurde.

Aga kui Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud,
 kes olid koos temaga, kuulsid kõigest sellest kurjast, mida
 Ismael, Netanja poeg, oli teinud,

siis võtsid nad kõik oma mehed ja läksid sõdima Ismaeli,
 Netanja poja vastu; ja nad leidsid tema suure vee äärest, mis on
 Gibeonis.

Aga kui kõik rahvas, kes oli Ismaeli juures, nägi
 Joohanani, Kaareahi poega, ja kõiki sõjaväepealikuid, kes olid
 koos temaga, siis nad rõõmustasid,

ja kõik rahvas, kelle Ismael Mispast oli vangi võtnud,
 pöördus ja läks tagasi ning tuli Joohanani, Kaareahi poja
 juurde.

Aga Ismael, Netanja poeg, pääses Joohanani eest kaheksa
 mehega ja läks ammonlaste juurde.

Ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes
 olid koos temaga, võtsid kogu ülejäänud rahva, kelle ta oli
 toonud Mispast Ismaeli, Netanja poja käest, pärast seda kui see
 oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja: mehed, sõjakõlvulised
 mehed, naised ja lapsed ja teenrid, keda ta oli Gibeonist
 tagasi toonud,

ja läksid ning peatusid Kimhami majutuspaigas, mis on
 Petlemma lähedal, et siis minna ja jõuda Egiptusesse

kaldealaste eest, sest nad kartsid neid, kuna Ismael,
 Netanja poeg, oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja, kelle
 Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks.