Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Valeprohvet Hananja Ja selsamal aastal, Juuda kuninga Sidkija valitsemise
 alguses, neljanda aasta viiendas kuus, rääkis minuga prohvet
 Hananja, Assuri poeg Gibeonist, Issanda kojas preestrite ja kogu
 rahva nähes; ta ütles:

„Nõnda räägib vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes ütleb:
 Mina murran Paabeli kuninga ikke!

Enne kui kaks aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika
 kõik Issanda koja riistad, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar
 võttis siit paigast ja viis Paabelisse.

Ja Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda
 vangid, kes läksid Paabelisse, toon ma tagasi siia paika, ütleb
 Issand, sest ma murran Paabeli kuninga ikke.”

Aga prohvet Jeremija rääkis prohvet Hananjaga preestrite
 nähes ja kogu rahva nähes, kes seisid Issanda kojas.

Prohvet Jeremija ütles: „Aamen! Issand tehku nõnda! Issand
 kinnitagu su sõnu, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, et ta
 toob Paabelist tagasi siia paika Issanda koja riistad ja kõik
 vangid.

Ent kuule ometi seda sõna, mis ma räägin sinu kuuldes ja
 kogu rahva kuuldes:

Prohvetid, kes on olnud enne mind ja enne sind muistsest
 peale, on prohvetlikult kuulutanud paljudele maadele ja suurtele
 kuningriikidele sõda, õnnetust ja katku.

Aga prohvet, kes kuulutab rahu, tunnistatakse alles siis
 prohvetiks, kelle Issand tõesti on läkitanud, kui selle prohveti
 sõna on täide läinud.”

Siis prohvet Hananja võttis ikke prohvet Jeremija kaelast
 ja murdis katki.

Ja Hananja rääkis kogu rahva nähes, öeldes: „Nõnda ütleb
 Issand: Selsamal kombel murran ma Paabeli kuninga Nebukadnetsari
 ikke kõigi rahvaste kaelast, enne kui kaks aastat on möödunud.”
 Aga prohvet Jeremija läks oma teed.

Ja Issanda sõna tuli Jeremijale pärast seda, kui prohvet
 Hananja oli katki murdnud ikke prohvet Jeremija kaelast; ta
 ütles:

„Mine ja räägi Hananjaga ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Sa
 oled murdnud puuikked, aga oled teinud nende asemele raudikked!

Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ma olen
 pannud raudikke kõigi nende rahvaste kaela, et nad teeniksid
 Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja nad peavad teda teenima! Ja
 ma olen andnud temale metsloomigi.”

Ja prohvet Jeremija ütles prohvet Hananjale: „Kuule ometi,
 Hananja! Issand ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud
 selle rahva uskuma valet.

Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma läkitan sind maa
 pealt ära. Sel aastal sa sured, sest sa oled kuulutanud
 taganemist Issandast.”

Ja prohvet Hananja suri selsamal aastal seitsmendas kuus.