Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Kahest tunnistajast Mulle anti varda sarnane pilliroog ja öeldi: „Tõuse ja
 mõõda ära Jumala tempel ja altar ning need, kes seal
 kummardavad!

Väljaspool templit olev õu jäta välja ning ära mõõda
 seda, sest see on antud paganaile ning nad tallavad püha linna
 nelikümmend kaks kuud.

Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada
 kotiriidesse rõivastatult tuhat kakssada kuuskümmend päeva.

Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis
 seisavad ilmamaa Issanda ees.

Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende
 suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased, ning kui keegi peaks
 tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama.

Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise
 päevil ei sajaks vihma, ning neil on meelevald vete üle, et muuta
 neid vereks ning lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli,
 kui nad vaid tahavad.

Kui nad on lõpetanud tunnistamise, siis hakkab
 metsaline, kes tuleb üles sügavusest, nendega sõda pidama ja
 võidab nad ära ning tapab nad.

Ning nende korjused lebavad suure linna tänavail, mida
 hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi risti
 ka nende Issand.

Inimesed rahvaste ja suguharude ja keelte ja
 paganahõimude seast näevad nende korjuseid kolm ja pool päeva
 ega lase nende korjuseid panna hauda.

Ja need, kes elavad ilmamaal, rõõmustavad nende pärast
 ja hõiskavad ning läkitavad üksteisele kinke, sest need
 kaks prohvetit olid rängasti vaevanud ilmamaa asukaid.”

Pärast seda kolme ja poolt päeva tuli elu vaim
 Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti oma jalgadele ning
 suur kartus langes nende peale, kes neid nägid.

Ja nad kuulsid suurt häält taevast endile ütlevat: „Tulge
 siia üles!” Nad läksid pilve sees üles taevasse ja nende
 vaenlased vaatasid neid.

Ja selsamal tunnil sündis suur maavärin, ning kümnendik
 linna langes kokku ja selles maavärinas tapeti seitse tuhat
 inimest, ning teised lõid kartma ja ülistasid taeva Jumalat.

Teine häda on läinud, ennäe, kolmas häda tuleb varsti!
Seitsmes ingel puhub pasunat Seitsmes ingel puhus pasunat, ja taevas kostsid valjud
 hääled:
 „Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.”


  Need kakskümmend neli vanemat, kes istusid Jumala ees
 oma troonidel, heitsid silmili maha ning kummardasid Jumalat,

hüüdes:
 „Me täname sind, Issand, Kõigeväeline Jumal, kes oled ja kes olid, et sa oled võtnud oma suure väe ning hakanud valitsema kuningana!

Paganad on vihastanud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk prohvetitele, su sulastele, ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele, ning hävitada need, kes hävitavad ilmamaad.”

  Jumala tempel taevas avanes ning tema templis sai
 nähtavaks tema lepingulaegas, ja sündis välke ja kõuemürinaid
 ja pikselööke ja maavärin ja suur rahesadu.