Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
18Igaüks vastutab oma tegude eest Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Mis teil on mõttes, kui lausute seda kõnekäändu Iisraeli
 maa kohta, öeldes:
 „Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad”?


  Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei tohi teil
 enam olla selle kõnekäänu lausujat Iisraelis.

Vaata, kõik hinged on minu päralt: nagu isa hing, nõnda
 poja hing - need on minu. Hing, kes teeb pattu, peab surema!

Aga kui keegi on õige ja teeb, mis on seadusepärane ja
 õige:

ei söö mägedel, ei tõsta silmi Iisraeli soo ebajumalate
 poole, ei häbista oma ligimese naist, ei ligine naisele, kellel
 on kuuveri,

ei rõhu kedagi, annab tagasi oma võlglase pandi, ei röövi,
 annab oma leiba näljasele, riietab alastiolijat,

ei anna raha rendi peale ega võta liigkasu, hoiab oma käe
 ülekohtust, teeb tõelist õigust inimeste vahel,

käib mu määruste järgi ja peab mu seadusi, neid
 ustavalt täites - see on õige: ta peab tõesti elama, ütleb
 Issand Jumal.

Aga kui temale sünnib üleannetu poeg, kes valab verd ja
 kes teeb üheainsagi neist tegudest -

kusjuures tema ise ei ole aga teinud kõike seda -, ja
 too sööb mägedel, häbistab oma ligimese naist,

rõhub viletsat ja vaest, röövib, ei anna panti tagasi,
 tõstab silmad ebajumalate poole, teeb jäledust,

annab raha rendi peale ja võtab liigkasu - kas peaks too
 jääma elama? Ta ei jää, ta on teinud kõiki neid jäledusi, ta
 peab surema, ta veri tulgu tema peale!

Aga vaata, kui temale sünnib poeg, kes näeb kõiki oma isa
 patte, mida see on teinud, ja ta kardab ega tee nõnda:

tema ei söö mägedel, ei tõsta silmi Iisraeli soo
 ebajumalate poole, ei häbista oma ligimese naist,

ei rõhu kedagi, ei võta panti, ei röövi, annab oma leiba
 näljasele, riietab alastiolijat,

hoiab oma käe viletsa kallalt, ei võta renti ega liigkasu,
 teeb mu seaduste järgi, käib mu määruste järgi - tema ei
 sure oma isa süü pärast, ta jääb tõesti elama.

Aga tema isa, vaata, peab surema oma süü pärast, sest ta
 on rõhunud, on röövinud oma venda ja on teinud oma rahva keskel,
 mis ei ole hea.

Ja teie küsite: „Mispärast ei kanna poeg isa süüd?” Kui poeg
 on teinud, mis on kohus ja õige, on pidanud kõiki mu määrusi ja
 on neid täitnud - siis peab ta tõesti jääma elama!

Hing, kes teeb pattu, peab surema! Poeg ei kanna isa süüd
 ja isa ei kanna poja süüd: õige peale tulgu tema õigus ja õela
 peale tema õelus!

Issanda tee on õige Aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on
 teinud, ja peab kõiki mu määrusi ja teeb, mis on kohus ja õige
 - siis peab ta tõesti elama; ta ei sure.

Ühtegi tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles
 pidada; oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma
 elama.

Kas mul tõesti peaks olema hea meel õela surmast, ütleb
 Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt
 ja jääb elama?

Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, teeb
 kõiki neidsamu jäledusi, mida õel teeb, kas ta peaks jääma
 elama? Ühtegi tema õiget tegu, mis ta on teinud, ei tule meeles
 pidada; oma truudusetuse pärast, mida ta on osutanud, ja oma
 patu pärast, mida ta on teinud, peab ta surema.

Aga teie ütlete: „Issanda tee ei ole õige!” Kuulge ometi!
 Iisraeli sugu! Minu tee ei olevat õige! Kas mitte nõnda: teie
 oma teed ei ole õiged?

Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ning nende
 pärast sureb, siis ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta on
 teinud.

Ja kui õel pöördub oma õelusest, mida ta on teinud, ja
 teeb, mis on kohus ja õige, siis ta hoiab oma elu alles.

Sest kui ta näeb ja pöördub kõigist oma üleastumistest,
 mida ta on teinud, siis ta jääb tõesti elama; ta ei sure.

Aga Iisraeli sugu ütleb: „Issanda tee ei ole õige!” Minu
 teed ei olevat õiged, Iisraeli sugu! Kas mitte nõnda: teie oma
 teed ei ole õiged?

Seepärast ma mõistan kohut teie üle, Iisraeli sugu, igaühe
 üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jumal. Pöörduge ja
 taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile
 komistuseks.

Heitke eneste pealt ära kõik oma üleastumised, millega te
 olete üle astunud, ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim!
 Miks te tahate surra, Iisraeli sugu?

Sest mul ei ole head meelt surija surmast, ütleb Issand
 Jumal. Seepärast pöörduge ja elage!