Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Jeruusalemma truudusetus Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, ilmuta Jeruusalemmale tema häbiteod
ja ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal Jeruusalemmale: Sinu
 päritolu ja sinu põlvnemine on kaananlaste maalt; sinu isa oli
 emorlane ja sinu ema hetitar.

Ja su sünd oli nõnda: päeval, mil sa sündisid, ei lõigatud
 su nabavääti, sind ei pestud veega, sind ei hõõrutud
 soolaga ega mähitud mähkmeisse.

Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et ta kaastundest
 sinu vastu oleks sulle teinud ühegi neist asjust, vaid sind
 visati lagedale väljale; nõnda põlastatud oli su hing päeval,
 mil sa sündisid.

Aga mina läksin sinust mööda ja nägin sind siplemas oma
 veres, ja ma ütlesin sulle, kui olid oma veres: „Jää elama!”
 Jah, ma ütlesin sulle, kui olid oma veres: „Jää elama,

ma kasvatan sind nagu lillekest väljal!” Ja sa kasvasid,
 sirgusid suureks ja sulle tuli küpsusaeg: su rinnad paisusid ja
 sulle võrsusid karvad; aga veel olid sa alasti ja paljas.

Siis ma läksin sinust mööda ja nägin sind, ja vaata, sa
 olid jõudnud armastusikka. Ma laotasin oma hõlma su üle ja
 katsin su alastuse. Ja ma vandusin sulle ning tegin sinuga
 lepingu, ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks.

Siis ma pesin sind veega, loputasin su pealt vere ja
 võidsin sind õliga.

Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga
 merilehmanahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe linase peakatte ja
 katsin sind siidiga.

Ma ehtisin sind ehetega, panin sulle käevõrud käte ümber
 ja kee kaela;

ma panin sulle ninarõnga ninasse, kõrvarõngad kõrvadesse
 ja ilusa krooni pähe.

Nõnda olid sa ehitud kulla ja hõbedaga ja su riietuseks
 olid linased, siidised ja kirjatud riided; sa sõid nisuteri,
 mett ja oliive; sa kasvasid väga ilusaks ja olid kuningate
 vääriline.

Su nimi sai paganate seas kuulsaks su ilu pärast, sest see
 oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma olin sulle ümber pannud,
 ütleb Issand Jumal.

Aga sina olid kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse
 varal ning pillasid oma armatsemisi igale möödaminejale: „Temale
 saagu see!”

Sa võtsid oma riided seljast ja tegid enesele kirevad ohvrikünkad
 ning armatsesid nende peal, mida ei ole enne olnud ega saagi
 olema.

Sa võtsid oma ehteasjad minu kullast ja hõbedast, mis ma
 sulle olin andnud, ja valmistasid enesele mehekujusid ning
 armatsesid nendega.

Sa võtsid oma kirjatud riided ja katsid neid; ja sa panid
 mu õli ja suitsutusrohu nende ette.

Mu leiva, mis ma sulle andsin - ma söötsin sind
 nisuteradega, oliivide ja meega -, panid sa nende ette
 magusaks lõhnaks. Nõnda sündis, ütleb Issand Jumal.

Sa võtsid oma pojad ja tütred, keda sa mulle olid
 sünnitanud, ja ohverdasid need neile roaks. Kas su hooramisest
 oli veel vähe,

et sa tapsid mu poegi ja loovutasid need, lastes neid
 tulest läbi käia nende heaks?

Kõigi oma häbitegude ja hooramiste juures ei
 mõtelnud sa oma nooruspäevile, mil olid alasti ja paljas ja siplesid
 oma veres.

Ja lisaks kogu oma patususele - „Häda, häda sulle!” ütleb
 Issand Jumal -

ehitasid sa enesele altarimõika ja tegid enesele künka iga
 turu peale;

igale teeotsale ehitasid sa oma künka ja sa häbistasid oma
 ihu, ajasid jalad laiali igale möödaminejale ja tegid palju
 hooratööd.

Sa hoorasid oma naabritega, Egiptuse poegadega, kelle
 ihud olid toekad, ja tegid minu pahandamiseks palju hooratööd.

Ja vaata, ma sirutasin oma käe su vastu ja vähendasin
 sulle määratud osa; ja ma andsin sinu su vihkajate vilistite
 tütarde meelevalda, kes häbenesid su liiderliku eluviisi pärast.

Siis hoorasid sa Assuri poegadega, ilma et oleksid
 küllastunud, jah, sa hoorasid nendega, aga ei saanud ikka veel
 küllalt.

Siis hoorasid sa palju kaubitsejate maaga, Kaldeaga, aga
 sellestki ei saanud sa küllalt.

Kui himur on küll su süda, ütleb Issand Jumal, et sa teed
 kõike seda, mida teeb jultunuim hooranainegi,

ehitades oma altarimõika igale teeotsale ja tehes oma
 künka iga turu peale. Aga sa ei olnud tavalise hoora sarnane,
 sest sa põlgasid tasu -

abielurikkuja naine, kes oma mehe asemel võtad vastu
 võõraid!

Igale hoorale antakse and, aga sina andsid omalt poolt
 ande ja meelehead kõigile oma armastajaile, et nad igalt
 poolt tuleksid su juurde su hooramise pärast.

Nõnda olid sinu hooramised teistsugused kui teistel
 naistel: sinule ei joostud hooramiseks järele, sina andsid
 tasu, kuid sinule ei antud tasu; nõnda olid sa teistmoodi.

Seepärast, hoor, kuule Issanda sõna:
Nõnda ütleb Issand Jumal: Et sa oma armatsemistes oled
 pillanud oma kuuverd ja oled paljastanud oma häbet oma
 armastajaile, samuti kõigi su jäledate ebajumalate pärast ja su
 laste vere pärast, mida sa neile oled andnud,

siis sellepärast, vaata, kogun ma kõik su armastajad,
 kellele sa meeldisid, ja kõik, keda sa armastasid, ja kõik, keda
 sa vihkasid; ma kogun need su vastu igalt poolt ja paljastan
 neile su häbeme, et nad näeksid kogu su alastust.

Ma mõistan kohut su üle abielurikkujate ja verevalajate
 kohta käivate seaduste järgi ning lasen raevus ja vihas su verel
 voolata.

Ja ma annan su nende kätte, ja nad hävitavad su
 altarimõika, kisuvad maha su künkad, rebivad sult riided,
 võtavad su ilusad ehted ning jätavad sind paljaks ja alasti.

Nad toovad su vastu rahvajõugu, viskavad sind kividega ja
 raiuvad sind mõõkadega.

Nad põletavad su kojad tulega ja viivad täide kohtuotsused
 su kohta paljude naiste silme ees; nõnda ma teen lõpu su
 hooramisele ja sina ei anna ka enam hooratasu.

Ja ma vaigistan oma viha su kallal, nõnda et mu püha viha
 viimaks hoidub sinust ja ma rahunen ega pahanda enam.

Et sa ei ole mõelnud oma nooruspäevile, vaid oled mind
 pahandanud kõige sellega, vaata, siis laon minagi su eluviisid
 su pea peale, ütleb Issand Jumal. Eks ole sa teinud neid häbitegusid
 lisaks kõigile oma jäledustele?

Vaata, iga tähendamissõna lausuja ütleb sinu kohta:
 „Nagu ema, nõnda tütar!”

Sina oled oma ema tütar, selle, kes põlastas oma meest ja
 lapsi; sa oled oma õdede õde, nende, kes põlastasid oma mehi ja
 lapsi: teie ema oli hetitar ja isa emorlane.

Sinu vanem õde on Samaaria, kes oma tütardega elab sinust
 vasakul pool; ja sinu õde, kes on sinust noorem ja elab sinust
 paremal pool, on Soodom ja tema tütred.

Aga sina, vähe sellest et käia nende teedel ja teha nende
 jäledusi, tegid veel halvemini
 kui nemad kõigis oma eluviisides.

Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole su õde
 Soodom ise ega tema tütred teinud nõnda, nagu oled teinud sina
 ja su tütred.

Vaata, su õe Soodoma süü oli see: temal ja ta tütreil oli
 uhkus, leivaküllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta
 ei kinnitanud,

vaid nad olid upsakad ja tegid mu ees jäledusi; aga ma
 saatsin nad ära, kui ma seda nägin.

Ja Samaaria ei teinud pooltki seda pattu mis sina; sina
 oled teinud palju rohkem jäledusi kui nemad ja oled kõigi oma
 jäleduste läbi, mis sa oled teinud, õigustanud oma õdesid.

Seepärast kanna ka sina oma häbi, kui oled astunud oma
 õdede asemele oma pattude tõttu, mida sa oled teinud jäledamalt
 kui nemad, nõnda et nad on sinust õigemad! Häbene ka sina ja
 kanna oma häbi, kui oled õigustanud oma õdesid!

Ja ma pööran nende saatuse, Soodoma ja tema tütarde
 saatuse, ja Samaaria ja tema tütarde saatuse; ja ma pööran sinu
 enda saatuse nende keskel,

et sa kannaksid oma häbi ja häbeneksid kõige selle pärast,
 mis sa tegid, kui sa neid trööstisid.

Su õde Soodom ja tema tütred pöörduvad tagasi oma
 endisesse põlve, ja su õde Samaaria ja tema tütred pöörduvad tagasi oma
 endisesse põlve, ja sina ja su tütred pöördute tagasi oma
 endisesse põlve.

Eks olnud Soodom, su õde, sõnakõlksuks sinu suus su
 kõrkuse ajal,

enne kui ilmnes sinu enda kurjus? Tema sarnane oled sa
 nüüd, teotada Arami tütreile ja kõigile tema naabreile,
 vilistite tütreile, kes naabritest sind põlgavad.

Oma häbitegu ja jäledusi pead sa ise kandma, ütleb Issand.
Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Mina talitan sinuga, nagu
 sina oled talitanud, sellepärast et sa oled halvustanud vannet
 ja oled murdnud lepingu.

Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga su nooruspäevilt
 ja tahan sinuga teha igavese lepingu.

Siis sa mõtled oma eluviisidele ja häbened, kui sa võtad
 oma õed, kes on sinust vanemad või kes on sinust nooremad, ja ma
 annan nad sulle tütreiks - hoolimata sinu
 lepingupidamisest.

Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina
 olen Issand,

et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma suud häbi
 pärast, kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud,
 ütleb Issand Jumal.”