Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Sünnitaja puhastamine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui naine on jäänud lapseootele
 ja sünnitab poeglapse, siis ta ei ole puhas seitse päeva; ta ei ole
 puhas, nagu oma kuuvere päevil.

Kaheksandal päeval lõigatagu ümber poeglapse eesnaha liha!
Ema jäägu koju kolmekümne kolmeks päevaks puhastusvere pärast; ta
 ei tohi puudutada ühtegi püha asja ega tohi tulla pühamusse, kuni ta
 puhastuspäevad on täitunud.

Aga kui ta sünnitab tütarlapse, siis ta ei ole puhas kaks
 nädalat, nagu oma kuuvere päevil; ta peab jääma koju kuuekümne kuueks
 päevaks puhastusvere pärast.

Ja kui ta puhastuspäevad on täitunud, olgu poja või tütre pärast,
 siis ta peab viima aastase lambatalle põletusohvriks ja ühe tuvi või
 turteltuvi patuohvriks kogudusetelgi ukse juurde preestri kätte.

Ja preester ohverdagu need Issanda ees ning toimetagu lepitust
 tema eest, siis ta saab puhtaks oma verelättest! See on seadus selle
 kohta, kes sünnitab poeg- või tütarlapse.

Aga kui ta jõud ei luba tuua lammast, siis ta võtku kaks
 turteltuvi või kaks muud tuvi, üks põletusohvriks ja teine
 patuohvriks, ja preester toimetagu lepitust tema eest; siis ta saab
 puhtaks!”