Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Ahasja haigus ja surm Ahabi surma järel taganes Moab Iisraelist.
Kord kukkus Ahasja Samaarias oma ülakambri aknavõredest läbi ja
 jäi haigeks. Ta läkitas käskjalad ja ütles neile: „Minge küsige
 Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt, kas ma saan terveks sellest
 haigusest.”

Aga Issanda ingel ütles tisbelasele Eelijale: „Võta kätte, mine
 Samaaria kuninga käskjalgadele vastu ja küsi neilt: Kas ei ole
 Iisraelis Jumalat, et lähete küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt?

Seepärast ütleb Issand nõnda: Voodist, kuhu sa oled läinud,
 ei astu sa enam alla, vaid pead tõesti surema!” Ja Eelija läks teele.

Ja kui käskjalad tulid tagasi kuninga juurde, siis küsis ta
 neilt: „Miks te tagasi tulete?”

Nad vastasid temale: „Keegi mees tuli meile vastu ja ütles
 meile: Minge tagasi kuninga juurde, kes teid läkitas, ja öelge
 temale: Nõnda ütleb Issand: Kas ei ole Iisraelis Jumalat, et sa
 läkitad küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt? Seepärast sa ei astu
 enam alla voodist, kuhu sa oled läinud, vaid pead tõesti surema!”

Siis ta küsis neilt: „Kuidas nägi välja see mees, kes tuli teile
 vastu ja rääkis teile neid sõnu?”

Ja nad vastasid temale: „Mees kandis karusnahka ja ta
 niuded olid vöötatud nahkvööga.” Siis ta ütles: „See oli tisbelane
 Eelija.”

Ja ta läkitas tema juurde viiekümnepealiku ja selle viiskümmend
 meest; ja kui see läks üles tema juurde, vaata, siis istus ta
 mäetipus, ja viiekümnepealik ütles temale: „Jumalamees, kuningas ütleb:
 Tule alla!”

Aga Eelija kostis ja ütles viiekümnepealikule: „Kui ma olen
 jumalamees, siis tulgu taevast tuli ja põletagu sind ja su
 viiskümmend meest!” Ja taevast tuligi tuli ning põletas tema ja ta
 viiskümmend meest.

Ja kuningas läkitas tema juurde teise viiekümnepealiku ja selle
 viiskümmend meest; ja see rääkis temaga ning ütles: „Jumalamees,
 kuningas ütleb nõnda: Tule kähku alla!”

Aga Eelija kostis ja ütles neile: „Kui ma olen jumalamees, siis
 tulgu taevast tuli ja põletagu sind ja su viiskümmend meest!” Ja
 taevast tuligi Jumala tuli ning põletas tema ja ta viiskümmend meest.

Ja ta läkitas veel kolmanda viiekümnepealiku ja selle
 viiskümmend meest. Ja see kolmas viiekümnepealik läks üles, aga kui
 ta pärale jõudis, siis ta heitis põlvili Eelija ette ja anus teda
 ning ütles temale: „Jumalamees, olgu ometi su silmis kallis minu hing
 ja su sulaste, nende viiekümne hing!

Vaata, taevast langes tuli ning põletas kaks esimest
 viiekümnepealikut ja nende mehed. Aga olgu nüüd minu hing su
 silmis kallis!”

Ja Issanda ingel ütles Eelijale: „Mine koos temaga alla, ära
 karda teda!” Siis ta tõusis ja läks koos temaga alla kuninga juurde.

Ja ta ütles kuningale: „Nõnda ütleb Issand: Et sa läkitasid
 käskjalad küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt, nagu ei oleks
 Iisraelis Jumalat, kellelt sõna küsida, siis ei astu sa enam alla
 voodist, kuhu sa oled läinud, vaid pead tõesti surema!”

Ja ta suri Eelija räägitud Issanda sõna kohaselt. Ja tema
 asemel sai kuningaks Jooram, tema vend, sest temal ei olnud poega, Juuda kuninga
 Joorami, Joosafati poja teisel aastal.

Ja mis veel tuleks öelda Ahasjast, mis ta tegi, eks sellest ole
 kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?