Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Eelija võetakse taevasse Kui Issand tahtis viia Eelijat tuulepöörises taevasse, olid
 Eelija ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist.

Ja Eelija ütles Eliisale: „Jää ometi siia, sest Issand on mind
 läkitanud Peetelisse!” Aga Eliisa vastas: „Nii tõesti kui Issand
 elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad
 läksid alla Peetelisse.

Ja prohvetijüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde
 ja küsisid temalt: „Kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda
 su pea kohal?” Ja ta vastas: „Küllap minagi tean. Olge vait!”

Ja Eelija ütles temale: „Eliisa, jää ometi siia, sest Issand on
 mind läkitanud Jeerikosse!” Aga tema vastas: „Nii tõesti kui Issand
 elab, ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad
 tulid Jeerikosse.

Ja prohvetijüngrid, kes olid Jeerikos, astusid Eliisa juurde ja
 küsisid temalt: „Kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su
 pea kohal?” Ja ta vastas: „Küllap minagi tean. Olge vait!”

Ja Eelija ütles temale: „Jää ometi siia, sest Issand on mind
 läkitanud Jordani äärde!” Aga ta vastas: „Nii tõesti kui Issand elab,
 ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha.” Ja nad mõlemad läksid.

Aga ka viiskümmend meest prohvetijüngritest läks ja jäi eemale
 seisma, kui need kaks peatusid Jordani ääres.

Eelija võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega
 vett: see lahknes siia- ja sinnapoole, ja nad mõlemad läksid üle
 kuiva mööda.

Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelija Eliisale: „Palu,
 mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu
 juurest!” Ja Eliisa ütles: „Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu
 vaimust!”

Ta vastas: „Sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed
 mind su juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda; aga kui mitte,
 siis ei sünni.”

Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis
 sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad
 teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.

Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli
 sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam.
 Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.

Eliisa jätkab Eelija tegevust Ta tõstis siis üles Eelija kuue, mis tollel oli seljast maha
 langenud, ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal.

Siis ta võttis Eelija mahalangenud kuue ja lõi vett ning ütles:
 „Kus on Issand, Eelija Jumal?” Kui
 ta oli vett löönud, siis lahknes see siia- ja sinnapoole ja
 Eliisa läks üle.

Kui prohvetijüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda
 vastaskaldalt, siis nad ütlesid: „Eelija vaim hingab Eliisa peal.” Ja
 nad tulid temale vastu ning kummardasid teda maani.

Ja nad ütlesid temale: „Vaata ometi, su sulaseid on viiskümmend
 meest, vahvad mehed; nad võiksid ju minna ja otsida su isandat, sest
 vahest on Issanda Vaim ta ära viinud ja heitnud mõne mäe peale või
 mõnda orgu?” Aga ta vastas: „Ärge läkitage kedagi!”

Kuid nad käisid temale peale kuni piinlikkuseni, nõnda et ta
 ütles: „Läkitage siis!” Siis nad läkitasid viiskümmend meest ja need
 otsisid kolm päeva, aga ei leidnud Eelijat.

Kui nad tulid tagasi tema juurde, kuna tema oli jäänud
 Jeerikosse, siis ta ütles neile: „Eks ma öelnud teile, et ärge minge!”

Ja linna mehed ütlesid Eliisale: „Vaata nüüd, linna asupaik on
 hea, nagu mu isand näeb, aga vesi on paha ja maal on nurisünnitusi.”

Ja tema ütles: „Tooge mulle üks uus kauss ja pange sellesse
 soola!” Ja nad tõid temale.

Siis ta läks välja veeallikale ja viskas sinna sisse soola ning
 ütles: „Nõnda ütleb Issand: Mina olen selle vee parandanud, sellest
 ei tule enam surma ega nurisünnitusi.”

Ja vesi muutus heaks Eliisa sõna kohaselt, mis ta ütles, ja on
 seda tänapäevani.

Sealt läks ta üles Peetelisse; ja kui ta oli teel üles, siis
 tulid väikesed poisid linnast välja ja pilkasid teda ning ütlesid
 temale: „Tule üles, kiilaspea! Tule üles, kiilaspea!”

Kui ta pöördus ja nägi neid, siis ta needis neid Issanda nimel.
 Ja metsast tulid kaks karu ja kiskusid neist lõhki nelikümmend
 kaks poissi.

Tema aga läks sealt Karmeli mäele ja pöördus siis tagasi Samaariasse.