Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
26Uudseviljaand ja kümnis Ja kui sa tuled maale, mille Issand, su Jumal, annab sulle
 pärisosaks ja sa vallutad selle ning elad seal,

siis võta maa kõigest uudseviljast, mis sa saad saagiks oma
 maalt, mille Issand, su Jumal, sulle annab, pane korvi ja mine paika,
 mille Issand, su Jumal, valib oma nimele eluasemeks!

Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis, ja ütle
 temale: „Mina kuulutan täna Issandale, su Jumalale, et ma olen
 jõudnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli
 tõotanud anda meile.”

Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda, su
 Jumala altari ette!

Ja sina tunnista ning ütle Issanda, oma Jumala ees: „Mu isa oli
 rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana
 väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikkaks rahvaks.

Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning
 panid meile peale raske orjuse.

Siis me kisendasime Issanda, oma vanemate Jumala poole, ja
 Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie
 häda.

Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja
 väljasirutatud käsivarrega suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imetegudega.

Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis
 piima ja mett voolab.

Ja nüüd, vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mille sina,
 Issand, mulle oled andnud.” Ja aseta see Issanda, oma Jumala ette ning
 kummarda Issanda, oma Jumala ees,

ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud
 sulle ja su perele, sina ja leviit ja võõras, kes on su keskel!

Kui sa oled õiendanud kümnise, kogu oma saagi kümnise kolmandal
 aastal, kümniseaastal, ja oled andnud leviidile, võõrale,
 vaeslapsele ja lesknaisele, et nad sööksid su väravais ja nende
 kõhud saaksid täis,

siis ütle Issanda, oma Jumala ees: „Ma olen oma kojast ära
 toonud pühitsetud osa ja olen seda andnud ka leviidile ja võõrale,
 vaeslapsele ja lesknaisele, kõik sinu käsku mööda, mille sa mulle
 andsid; ma ei ole astunud üle sinu käskudest ega ole neid unustanud.

Ma ei ole sellest midagi söönud, kui mul oli lein, ma ei ole
 sellest midagi kõrvaldanud, kui ma olin roojane, ja ma ei ole sellest
 midagi andnud surnule. Ma olen kuulnud Issanda, oma Jumala häält ja
 ma olen teinud kõik, nõnda nagu sa mind oled käskinud.

Vaata oma pühast eluasemest, taevast, ja õnnista oma Iisraeli
 rahvast ja maad, mille sa meile oled andnud, nagu sa vandega tõotasid
 meie vanemaile, maa, mis piima ja mett voolab!”

Iisrael kui Issanda omandrahvas Täna käsib Issand, su Jumal, sind teha nende määruste ja
 seadluste järgi: pea ja täida neid kõigest oma südamest ja
 kõigest oma hingest!

Sa oled täna lasknud Issandat öelda, et ta tahab olla sulle
 Jumalaks, et sul tuleb käia tema teedel ja pidada tema määrusi,
 käske ja seadlusi ja kuulata tema häält.

Ja Issand on täna lasknud sind öelda, et sa tahad olla temale
 omandrahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud, ja et sa tahad pidada
 kõiki tema käske,

et ta tõstaks sind kõrgemale kõigist rahvaist, keda ta on
 loonud, kiituseks, kuulsuseks ja iluks, ja et sa oleksid pühaks
 rahvaks Issandale, oma Jumalale, nagu ta on rääkinud.”