Piibel.NET
Pauluse esimene kiri Timoteosele1. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Eksiõpetuste tõrjumisest Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned
 taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste
 poole

nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud
 tulemärgi oma südametunnistusse.

Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal
 on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks.

Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
 mida võetakse vastu tänuga,

sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.
Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse
 tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi
 sa oled hakanud käima.

Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end
 jumalakartuses!

Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus
 on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.

See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist:
selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma
 lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis
 usklike Päästja.

Juhised Timoteosele Seda käsi ja õpeta!
Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa
 usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!

Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen!
Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi,
 kui vanemad panid oma käed sinu peale!

Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks
 avalik kõigile!

Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima,
 kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.