Piibel.NET
Pauluse esimene kiri Timoteosele1. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Nõudeid ülevaatajate ja abiliste kohta See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta
 igatseb üllast tööd.

Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine,
 mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,

kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,
kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses
 ja kõigiti väärikalt.

Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda
 hoolt Jumala koguduse eest?

Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega
 langeks sama süü sisse kui kurat.

Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust,
 et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.

Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole
 kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,

vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima,
 kui on laitmatud.

Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad,
 vaid kained, ustavad kõigis asjus.

Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.
Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja
 rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.

Jumalakartuse suurest saladusest Seda ma kirjutan sulle, lootes ise peatselt tulla sinu juurde.
Kui mu tulek siiski viibib, sa teaksid, milline peab olema eluviis
 Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi.

Tunnistatavalt suur on jumalakartuse saladus:
 Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse.