Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
40Jeremija ja järelejäänud juudid Gedalja juures Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt pärast seda, kui
 ihukaitsepealik Nebusaradan oli lasknud tal Raamast ära minna.
 Kui ihukaitsepealik laskis ta kohale tuua, oli ta käeraudadesse
 aheldatuna kõigi Jeruusalemma ja Juuda vangide seas, kes viidi
 Paabelisse.

Ja ihukaitsepealik võttis Jeremija ning ütles temale:
 „Issand, sinu Jumal, on tõotanud selle õnnetuse sellele paigale.

Issand on saatnud selle ja on teinud nõnda, nagu ta on
 rääkinud; sest te olete pattu teinud Issanda vastu ega ole
 kuulanud tema häält, ja nõnda on see asi teiega sündinud.

Ja nüüd, vaata, ma vabastan su täna raudadest, mis sul on
 käte ümber. Kui sulle meeldib tulla koos minuga Paabelisse, siis
 tule ja ma kannan su eest hoolt; aga kui sulle ei meeldi tulla
 koos minuga Paabelisse, siis ära tule. Vaata, kogu maa on su ees
 lahti: kuhu pead heaks ja õigeks minna, sinna mine!”

Ja kui ta ei olnud veel tagasi läinud, ütles Nebusaradan: „Mine tagasi
 Gedalja, Saafani poja Ahikami poja juurde, kelle Paabeli
 kuningas pani Juuda linnade valitsejaks, ja jää tema juurde
 rahva sekka; või mine ükskõik kuhu paika sa heaks arvad minna!”
 Ja ihukaitsepealik andis temale teerooga ja kingituse ning
 saatis ta ära.

Ja Jeremija tuli Gedalja, Ahikami poja juurde Mispasse ning
 jäi tema juurde rahva sekka, kes oli jäänud maale.

Kui kõik sõjaväepealikud, kes olid väljal olnud, kuulsid,
 nemad ja nende mehed, et Paabeli kuningas oli pannud Gedalja,
 Ahikami poja, maavalitsejaks ja et ta oli andnud tema hoole alla
 need mehed ja naised ja lapsed, need maa vaesema rahva hulgast,
 keda ei viidud vangi Paabelisse,

siis tulid nad Gedalja juurde Mispasse: Ismael, Netanja
 poeg, Joohanan ja Joonatan, Kaareahi pojad, Seraja, Tanhumeti
 poeg, netofalase Eefai pojad ja Jaasanja, maakatlase poeg, nemad
 ja nende sõjamehed.

Ja Gedalja, Saafani poja Ahikami poeg, vandus neile ja
 nende sõjameestele, öeldes: „Ärge kartke kaldealasi teenida; jääge
 maale ja teenige Paabeli kuningat, siis on teil hea põli!

Ja mina ise, vaata, jään Mispasse, et olla kaldealaste
 teenistuses, kes tulevad meie juurde; aga teie koguge veini ja
 suvist puuvilja ja õli ning pange oma astjaisse ja elage
 linnades, mis te võtate oma valdusesse!”

Ja kõik needki juudid, kes olid Moabis, ammonlaste hulgas,
 Edomis ja kõigis teistes maades, kuulsid, et Paabeli kuningas
 oli Juudasse osa alles jätnud, ja et ta oli pannud neile
 valitsejaks Gedalja, Saafani poja Ahikami poja.

Siis tulid kõik juudid tagasi kõigist paigust, kuhu neid
 oli aetud, ja tulid Juudamaale Gedalja juurde Mispasse; ja nad
 kogusid väga palju veini ja suvist puuvilja.

Aga Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes
 olid väljal olnud, tulid Gedalja juurde Mispasse

ja ütlesid temale: „Kas sa ka tead, et ammonlaste kuningas
 Baalis on läkitanud Ismaeli, Netanja poja, sind surnuks lööma?”
 Aga Gedalja, Ahikami poeg, ei uskunud neid.

Siis Joohanan, Kaareahi poeg, rääkis salaja Gedaljaga
 Mispas, öeldes: „Lase ma lähen ja löön kellegi teadmata
 Ismaeli, Netanja poja maha! Miks ta peaks surnuks lööma sinu, millega
 kogu Juuda, kes on kogunenud sinu juurde, hajutatakse ja Juuda
 jääk hukkub?”

Aga Gedalja, Ahikami poeg, vastas Joohananile, Kaareahi
 pojale: „Ära tee seda asja, sest sa räägid valet Ismaeli kohta!”