Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
39Jeruusalemm vallutatakse Ja kui Jeruusalemm oli vallutatud - Juuda kuninga Sidkija
 üheksandal aastal kümnendas kuus oli Paabeli kuningas
 Nebukadnetsar ja kogu tema sõjavägi tulnud Jeruusalemma vastu ja
 oli asunud seda piirama,

ja oli Sidkija üheteistkümnendal aastal neljanda kuu
 üheksandal päeval tunginud linna sisse -,

siis tulid kõik Paabeli kuninga vürstid ja asusid keskmisse
 väravasse: Neergal Sar-Eser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim,
 ülemkammerhärra, Neergal Sar-Eser, ülemmaag, ja kõik muud Paabeli
 kuninga vürstid.

Aga kui Juuda kuningas Sidkija ja kõik sõjamehed nägid
 neid, siis nad põgenesid ja läksid öösel linnast välja mööda
 kuninga rohuaia teed läbi müüridevahelise värava; ta läks välja
 lagendiku suunas.

Ent kaldealaste sõjavägi ajas neid taga ja nad said Sidkija
 kätte Jeeriko lagendikel; nad võtsid ta kinni ja viisid Riblasse,
 Hamatimaale, Paabeli
 kuninga Nebukadnetsari juurde, kes mõistis
 tema üle kohut.

Ja Paabeli kuningas laskis tappa Sidkija pojad Riblas tema silme
 ees; Paabeli kuningas tappis ka kõik Juuda suurnikud.

Ja ta tegi Sidkija silmad pimedaks ning aheldas ta
 vaskahelaisse, et viia ta Paabelisse.

Ja kaldealased põletasid tulega kuningakoja ja rahva kojad
 ning kiskusid maha Jeruusalemma müürid.

Ja rahva säilinud osa, kes oli linna alles jäänud, ja
 ülejooksikud, kes olid tema poole üle jooksnud, ja muud rahva
 riismed viis ihukaitsepealik Nebusaradan vangi Paabelisse.

Aga osa vaesemast rahvast, kellel midagi ei olnud, jättis
 ihukaitsepealik Nebusaradan Juudamaale ja andis neile samal ajal
 viinamägesid ning põlde.

Nebukadnetsar käsib hoolitseda Jeremija eest Ja Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli andnud
 ihukaitsepealikule Nebusaradanile Jeremija kohta käsu, öeldes:

„Võta tema ja kanna hoolt tema eest, ära tee talle midagi
 kurja, vaid talita temaga nõnda, nagu ta ise sulle ütleb!”

Siis ihukaitsepealik Nebusaradan, ülemkammerhärra
 Nebusasban, ülemmaag Neergal Sar-Eser ja kõik Paabeli kuninga
 pealikud läkitasid talle järele -

nad läkitasid talle järele ja lasksid tuua Jeremija
 vahtkonnaõuest ning andsid tema Gedalja, Saafani poja Ahikami
 poja hoolde, et ta viiks tema oma kotta; nõnda jäi ta rahva
 keskele.

Ebed-Melekile tagatakse elu Ja Issanda sõna oli tulnud Jeremijale, kui teda
 vahtkonnaõues kinni peeti; ta oli öelnud:

„Mine ja räägi etiooplase Ebed-Melekiga ning ütle: Nõnda
 ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma teen tõeks oma
 sõnad selle linna kohta, õnnetuseks, aga mitte õnneks, ja sel
 päeval sünnib see sinu nähes.

Aga sinu ma päästan sel päeval, ütleb Issand, ja sind ei
 anta nende meeste kätte, keda sa kardad.

Sest ma päästan su tõesti, nõnda et sa ei lange mõõga
 läbi, vaid saad enesele osaks oma hinge, sellepärast et sa
 oled lootnud minu peale, ütleb Issand.”