Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Üleminek Jordanist Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele Sittimist
 ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed; ja nad
 ööbisid seal, enne kui nad üle läksid.

Kolme päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi
ja andsid rahvale käsu, öeldes: „Kui te näete Issanda, oma
 Jumala seaduselaegast ja leviitpreestreid seda kandvat, siis
 minge oma asukohast teele ja käige selle järel!

Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes kaks tuhat
 mõõdetud küünart - te ei tohi minna selle ligi -, et te teaksite
 teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed
 käinud!”

Ja Joosua ütles rahvale: „Pühitsege endid, sest homme teeb
 Issand teie keskel imetegusid!”

Ja Joosua rääkis preestritega, öeldes: „Kandke
 seaduselaegast ja minge rahva eel!” Ja nemad tõstsid
 seaduselaeka üles ning käisid rahva eel.

Ja Issand ütles Joosuale: „Täna ma teen sind suureks
 kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga,
 nõnda nagu ma olin Moosesega.

Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast, ja ütle: Kui
 te jõuate Jordani vee äärde, siis jääge peatuma Jordani
 kaldale!”

Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: „Tulge siia ja kuulge
 Issanda, oma Jumala sõnu!”

Ja Joosua kõneles: „Sellest te saate teada, et elav Jumal
 on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased,
 hetid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja
 jebuuslased:

vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel
 läbi Jordani!

Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest kaksteist
 meest, igast suguharust mees.

Niipea kui nende preestrite jalatallad, kes kannavad Issanda,
 kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb
 Jordani veevool;
 vesi, mis voolab ülaltpoolt, jääb seisma paisu taha.”

Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani,
 ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel.

Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani
 äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri -
 kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja -,

jäi ülaltpoolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga
 kaugel Saartani linna külje all asuva Adami linna juures, ja
 vesi, mis voolas alla lauskmaa merre, Soolamerre, kadus
 täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt.

Preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, jäid
 kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle
 kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani.