Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Ennustus Iisraeli mägedele Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, pööra oma pale Iisraeli mägede poole ja
 kuuluta neile prohvetlikult

ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge Issanda Jumala sõna! Nõnda
 ütleb Issand Jumal mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele:
 Vaata, ma toon teie kallale mõõga ja hävitan teie ohvrikünkad.

Teie altarid rüüstatakse ja teie suitsutusaltarid
 purustatakse; ja ma lasen teie hulgast mahalööduil langeda teie
 ebajumalate ette.

Ma panen Iisraeli laste laibad nende ebajumalate ette ja
 puistan teie luud teie altarite ümber.

Kõigis teie asupaigus muutuvad linnad varemeiks ja
 ohvrikünkad laastatuks; nõnda jäävad teie altarid varemeiks ja
 rüüstatuks, teie ebajumalad purustatuks ja hävitatuks, teie
 suitsutusaltarid lammutatuks ja teie tööd ärapühituks.

Mahalöödud langevad teie keskel, ja siis te tunnete, et
 mina olen Issand!

Aga ma jätan järele jäägi: teil on mõõga eest pääsenuid
 paganate seas, kui teid maid mööda pillutatakse.

Ja need teie hulgast, kes pääsevad, mõtlevad minu peale
 paganate seas, kuhu nad on vangi viidud, siis kui ma olen
 purustanud nende truuduseta südamed, mis minu juurest on
 lahkunud, ja nende silmad, mis truuduseta on järginud nende
 ebajumalaid; ja nad tülgastuvad oma kuritegude pärast, mis nad
 on teinud, kõigi oma jäleduste pärast.

Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand; ma ei ole
 ilmaaegu rääkinud, et ma valmistan neile selle õnnetuse.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Löö käsi kokku ja trambi
 jalgadega ning ütle: „Oh häda!” kõigi Iisraeli soo vastikute
 jäleduste pärast. Nad langevad mõõga, nälja ja katku läbi.

Kes on kaugel, sureb katku, ja kes on ligidal, langeb
 mõõga läbi, aga järelejäänu ja hoitu sureb nälga; nõnda ma valan
 nende peale oma tulise viha.

Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui teie hulgast
 mahalöödud on teie ebajumalate keskel ümber teie altarite igal
 kõrgel künkal, kõigil mäetippudel ning iga halja puu ja iga
 oksliku tamme all paigus, kus nad on teinud uimastuslõhna
 kõigile oma ebajumalaile.

Ja ma sirutan oma käe välja nende vastu ning teen maa
 lagedaks ja laastatuks kõrbest kuni Riblani kõigis nende
 asupaigus; ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.”