Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Jeruusalemma piiramise näitlik kujutamine Ja sina, inimesepoeg, võta enesele terav mõõk; tarvita seda
 kui habemenuga ja lase see käia üle oma pea ning habeme; siis võta
 enesele vaekausid ja jaota karvad:

kolmandik põleta tules keset linna, siis kui
 piiramispäevad on lõppenud; kolmandik võta ja raiu mõõgaga
 ümber linna; kolmandik puista tuulde, ja mina tõmban mõõga välja
 nende taga;

võta neid vähesel määral ja seo oma kuuehõlma;
võta neist veel osa ja viska tulle ning põleta tules; siit
 läheb tuli kogu Iisraeli soo kallale.

Nõnda ütleb Issand Jumal: See on Jeruusalemm; ma olen
 pannud selle paganate keskele ja selle ümber on maad.

Aga see on vastu pannud mu seadustele õelamalt kui
 paganad ja mu määrustele rohkem kui maad, mis on selle ümber;
 sest nad on põlanud mu seadusi ega ole käinud mu määruste
 järgi.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te olete rohkem
 vastu pannud kui teie ümberkaudsed paganad ega ole käinud mu
 määruste järgi, ei ole teinud mu seaduste järgi ega ole teinud
 ka oma ümberkaudsete paganate seaduste järgi,

seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ka mina olen
 sinu vastu ja mõistan kohut su keskel paganate silme all

ja ma talitan sinuga kõigi su jäleduste pärast, nagu ma enne
 ei ole talitanud ja milletaoliselt ma enam ei talitagi.

Sellepärast peavad sinu keskel isad sööma oma lapsi ja
 lapsed sööma oma isasid; ja ma mõistan kohut sinu üle ning
 puistan kogu su jäägi kõigi tuulte poole.

Sellepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal,
 tõesti, sellepärast et sa oled rüvetanud mu pühamu kõigi oma
 põlastusväärsustega ja kõigi oma jäledustega, siis
 lõikan minagi: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu.

Kolmandik sinust sureb katku ja lõpeb su keskel nälga,
 kolmandik langeb su ümber mõõga läbi ja kolmandiku puistan ma
 kõigi tuulte poole ning tõmban mõõga välja nende taga.

Mu viha mõõt saab täis ja ma vaigistan oma raevu nende
 kallal ning maksan kätte. Ja nad saavad tunda, et mina, Issand,
 olen rääkinud oma pühas vihas, kui ma olen tühjendanud oma raevu
 nende peale.

Ja ma teen sind varemeks ning teotuseks su ümberkaudsete
 paganate seas, iga möödamineja silma ees.

Ja sa saad teotuseks ja sõimuks, hoiatuseks ja ehmatuseks
 su ümberkaudseile paganaile, kui ma mõistan kohut su üle vihas
 ja raevus ning vihaste manitsustega - mina, Issand, olen
 rääkinud -,

kui ma läkitan nende kallale nälja kurjad nooled, mis ma
 läkitan teid hävitama ja mis saavad hukatuseks; ja ma suurendan
 veelgi teie nälga ning murran katki teie leivatoe.

Ja ma läkitan teie kallale nälja ja kurjad metsloomad, kes
 jätavad sind lasteta; katk ja veri käivad sinust üle ja ma toon
 mõõga su kallale. Mina, Issand, olen rääkinud.”