Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
43Issanda auhiilgus täidab templi Siis ta viis mu värava juurde, selle värava juurde, mis
 oli ida poole.

Ja vaata: Iisraeli Jumala auhiilgus tuli ida poolt. Selle
 kohin oli nagu suurte vete kohin, ja maa helendas tema
 auhiilgusest.

Nägemus, mida ma nägin, oli samasugune nagu nägemus, mida
 ma olin näinud, kui ta tuli linna hävitama, ja samasugune nagu
 nägemus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres; ja ma heitsin
 silmili maha.

Ja Issanda auhiilgus tuli templisse läbi idapoolse värava.
Ja Vaim tõstis mu üles ning viis mu sisemisse õue. Ja
 vaata, Issanda auhiilgus täitis templi.

Ja ma kuulsin, et templist räägiti mulle; ja üks mees
 seisis mu kõrval.

Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, see on minu aujärje paik
 ja jalataldade ase, kus ma Iisraeli laste keskel tahan elada
 igavesti. Iisraeli sugu ei tohi enam teotada mu püha nime, ei
 nemad ega nende kuningad, oma hoorusega, oma kuningate laipadega
 ja ohvriküngastega.

Kui nad panid oma läve minu läve juurde ja oma uksepiidad
 minu uksepiitade kõrvale, nõnda et ainult sein oli minu ja nende
 vahel, siis nad teotasid minu püha nime oma jäledustega, mida
 nad tegid, ja ma hävitasin nad oma vihas.

Nüüd nad hoiavad minust eemal oma hooruse ja oma kuningate
 laibad, ja ma elan igavesti nende keskel.

Käsud templi ja altari kohta Sina, inimesepoeg, jutusta Iisraeli soole sellest kojast,
 et nad häbeneksid oma süütegusid; ja nad mõõtku seda eeskuju.

Ja kui nad häbenevad kõike, mida nad on teinud, siis
 visanda tempel ja selle sisustus ning seleta neile selle välja-
 ja sissepääsud, kõik selle joonised ja kõik eeskirjad, kõik
 joonised ja kõik seadused, ja kirjuta üles nende nähes, et nad
 paneksid tähele kogu selle kuju ja kõiki selle eeskirju ning
 teeksid nende järgi.

See on templi seadus: kogu see maa-ala mäetipus
 ümberringi on väga püha. Vaata, see on templi seadus.”

Ja need olid altari mõõdud küünardes, küünra peal küünar
 ja kämbla laius: alus: küünar kõrge ja küünar lai; ja simss
 ümber selle serva: üks vaks; ja see oli altari kõrgus:

alusest maa sees kuni alumise ääriseni: kaks küünart; ja
 selle laius: üks küünar; ja väiksemast äärisest suurema
 ääriseni: neli küünart; ja selle laius: üks küünar.

Ja altarikolle: neli küünart; ja koldest ülespidi oli neli
 sarve.

Kolde pikkus oli kaksteist küünart kaheteistküünrase
 laiuse juures; see oli ruudukujuline oma nelja külje poolest.

Ja ääris: pikkus neliteist küünart neljateistküünrase
 laiuse juures piki selle nelja külge; ja simss selle ümber: pool
 küünart; ja selle alus: küünar ümberringi; ja selle astmed olid
 ida poole.

Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, nõnda ütleb Issand Jumal:
 Need on altari eeskirjad: päeval, kui see on valmis, et selle
 peal saab põletusohvrit ohverdada ja verd piserdada,

anna leviitpreestritele, kes on Saadoki soost, kes võivad
 mulle ligineda, et mind teenida, ütleb Issand Jumal, härjavärss
 patuohvriks.

Võta selle verd ja määri altari nelja sarve peale, äärise
 nelja nurga peale ja simsi peale ümberringi; nõnda puhasta see
 ja tee selle eest lepitust!

Võta siis patuohvri härjavärss ja põleta see templi
 määratud paigas väljaspool pühamut!

Teisel päeval too patuohvriks veatu sikk; altar tuleb
 puhastada, nagu see puhastati härjavärsiga!

Kui oled lõpetanud puhastuse, siis too veatu härjavärss ja
 lambakarjast veatu jäär!

Too need Issanda ette, preestrid visaku nende peale soola
 ja ohverdagu need põletusohvriks Issandale!

Seitse päeva valmista iga päev patuohvri sikk; samuti
 tuleb valmistada veatu härjavärss ja lambakarjast veatu jäär!

Seitse päeva tehtagu altari lepitust, seda puhastatagu ja
 pühitsetagu!

Ja kui need päevad on möödas, siis valmistagu preestrid
 kaheksandal päeval ja edaspidi altaril teie põletus- ja
 tänuohvreid! Siis on mul teist hea meel, ütleb Issand Jumal.”