Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
41Nägemus uuest templist Siis ta viis mu templisaali juurde ja mõõtis tugisambaid;
 need olid kuus küünart laiuti ühel pool ja kuus küünart laiuti
 teisel pool: telgi laius.

Ukse laius oli kümme küünart; värava külgseinad olid viis
 küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool; ja ta mõõtis
 templisaali pikkuse: nelikümmend küünart, ja laiuse: kakskümmend
 küünart.

Siis ta läks siseruumi ja mõõtis uksepiitu: kaks küünart,
 ja ukse: kuus küünart; ja ukse külgseinte laius oli seitse
 küünart.

Ja ta mõõtis siseruumi pikkuse: kakskümmend küünart, ja
 laiuse: kakskümmend küünart templisaali poole. Ja ta ütles
 mulle: „See on kõige püham paik.”

Siis ta mõõtis templi seina: kuus küünart, ja külgkambri
 laiuse: neli küünart ringi ümber templi.

Ja külgkambrid olid kamber kambri peal, kolm ülestikku -
 kolmkümmend igal korrusel; templi seinal olid ümberringi järkmed
 külgkambrite kandmiseks ja neil ei olnud kinnitust templi
 seinas.

Külgkambrite osas laienes ring üha ülespidi, sest ümber
 templi olid üha ülespidi laienevad ringjad korrused; nõnda
 laienes tempel ülespidi ja alumiselt korruselt tõusti ülemisele
 korrusele keskmise korruse kaudu.

Ja ma nägin, et templil oli kõrgend ümberringi;
 külgkambrite alusmüürid olid - täis mõõduritv - kuus küünart
 järkmest alates.

Külgkambrite välisseina paksus oli viis küünart; ja vabaks
 jäetud ala templi küljes olevate külgkambrite

ja ruumide vahel oli kakskümmend küünart lai igast küljest
 ümber templi.

Ja külgkambrite uksed olid vabaks jäetud ala poole: üks
 uks põhja pool ja teine uks lõuna pool; ja vabaks jäetud ala
 laius oli ümberringi viis küünart.

Ja ehitis, mis oli vabaks jäetud ala esiküljes läänekaare
 pool, oli seitsekümmend küünart lai; ehitise seina paksus
 ümberringi oli viis küünart ja selle pikkus oli üheksakümmend
 küünart.

Siis ta mõõtis templi: sada küünart; ja vabaks jäetud ala
 ehitise ja selle seinad: pikkus sada küünart.

Templi esikülje ja vabaks jäetud ala laius ida pool oli
 sada küünart.

Siis ta mõõtis ehitise pikkuse vastu vabaks jäetud ala,
 mis oli selle taga, rõdudega ühel ja teisel pool: sada küünart;
 ja templi siseruumi ja õue eeskojad:

ümber nende kolme olid läved ja raamistatud aknad ja
 rõdud; läve ees oli puupealistus ümberringi maast kuni akendeni;
 ja aknad olid kaetud.

Ülalpool ust ja kuni sisemise kojani, ja väljaspool, ja
 kogu seinal ümberringi sees- ja väljaspool, olid mõõdetud
 pindalad

ja nende peale olid tehtud keerubid ja palmid, palm kahe
 keerubi vahel; ja igal keerubil oli kaks palet:

inimese nägu palmi poole ühel pool ja lõvi nägu palmi
 poole teisel pool. Nõnda oli tehtud kogu templis ümberringi:

maast kuni uksepealseni olid tehtud keerubid ja palmid, ja
 nimelt templi seina peale.

Templil olid neljakandilised uksepiidad. Aga pühapaiga ees
 oli näha midagi

altari sarnast, puust, kolm küünart kõrge ja kaks küünart
 pikk; sellel olid nurgad, ja selle alus ja seinad olid puust. Ja
 ta ütles mulle: „See on Issanda palge ees olev laud.”

Templisaalil ja pühal paigal oli kummalgi kahekordne uks.
Ja ustel oli kaks uksepoolt, kaks pööratavat uksepoolt:
 kaks uksepoolt kummalgi uksel.

Ja nende peale, templisaali uste peale, olid tehtud
 keerubid ja palmid, nagu oli tehtud ka seinte peale; ja
 väljaspool, eeskoja ees, oli puust ehiskatus.

Eeskoja külgseintel olid raamistatud aknad ja palmid ühel
 pool ja teisel pool; samuti templi külgkambritel ja
 ehiskatustel.