Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Kaks õde Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg! Oli kaks naist, ühe ema tütred.
Nad hoorasid Egiptuses, nad hoorasid oma noorpõlves.
 Seal rudjuti nende rindu ja seal pigistati nende neitsilikke
 põuesid.

Nende nimed olid: vanem Ohola, ja tema õde Oholiba. Nad
 said mu omaks ning sünnitasid poegi ja tütreid. Ja nende nimed
 on vasted: Ohola on Samaaria ja Oholiba on Jeruusalemm.

Aga Ohola murdis truudust, kuigi ta oli minu, ja ihaldas
 oma armastajaid, võitlustublisid assüürlasi,

kes olid riietatud purpurisse, asevalitsejaid ja
 maavanemaid, kes kõik olid toredad noored mehed, ratsanikke, kes
 ratsutasid hobuste seljas.

Ta pakkus oma armatsemisi neile, kes kõik olid Assuri
 valitud pojad; ja kõigega, mida ta himustas, kõigi nende ebajumalatega ta
 rüvetas ennast.

Ta ei jätnud ka oma hooramisi egiptlastega, sest need
 olid temaga maganud ta noorpõlves, olid muljunud ta
 neitsilikku põue ja olid teda üle puistanud oma armatsemisega.

Seepärast andsin ma tema ta armastajate kätte, Assuri
 poegade kätte, kelle järele ta himustas.

Need paljastasid ta häbeme, võtsid ära ta pojad ja tütred
 ning tapsid ta mõõgaga; ta jäi hirmutuseks naistele, kui ta üle
 oli kohut mõistetud.

Aga kuigi ta õde Oholiba seda nägi, oli ta oma himus
 temast veelgi halvem ja tema hooramisi oli veel rohkem kui ta õe
 hooramisi.

Ta himustas Assuri poegi, asevalitsejaid ja maavanemaid,
 tublisid võitlejaid, kes kandsid uhkeid riideid, ratsanikke,
 kes ratsutasid hobuste seljas - kõik toredad noored mehed.

Ja ma nägin, et ta ennast oli rüvetanud: neil mõlemal oli
 ühesugune tee.

Aga ta läks oma hooramises veelgi kaugemale; kui ta
 nägi seinale maalitud mehi, kaldealaste pilte, värvitud punase
 värviga,

niudepõlled vööna puusadel, toredad mähised peas,
 võitlejate välimus kõigil, sarnased Paabeli poegadega, kelle
 sünnimaa on Kaldea,

siis, olles neid silmadega näinud, hakkas ta neid himustama ja
 läkitas käskjalad nende juurde Kaldeasse.

Ja Paabeli pojad tulid tema juurde armuvoodisse ning
 rüvetasid teda oma hooramisega; ja alles siis, kui ta oli ennast nendega
 rüvetanud, tüdines ta neist.

Ja kui ta tegi avalikuks oma hooramised ja paljastas oma
 häbeme, siis tõmbus minu hing temast eemale, nõnda nagu mu
 hing oli tõmbunud eemale tema õest.

Aga ta rohkendas oma armatsemisi, mõeldes oma
 nooruspäevile, mil ta armatses Egiptusemaal.

Ja ta himustas nende liigmehi, kelle liha on otsekui
 eeslite liha ja kelle seemnevool on otsekui täkkude seemnevool.

Nõnda oli sul igatsus oma noorpõlve kõlvatuse järele, kui
 egiptlased muljusid su põue su nooruslike rindade pärast.

Seepärast, Oholiba, ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma
 kihutan sulle kallale su armastajad, kellest su hing eemale
 tõmbus, ja toon nad su kallale igalt poolt:

Paabeli pojad ja kõik kaldealased, Pekodi, Soa ja Koa, ja
 koos nendega kõik Assuri pojad, toredad noored mehed,
 asevalitsejad ja maavanemad, võitlejad ja tublid mehed, kõik
 hobuste seljas ratsutajad.

Nad tulevad su kallale vankrite ja ratastega
 ning rahvaste hulgaga; nad seavad su vastu ümberringi
 kaitsevarju, kilbi ja kiivri. Ma annan nende kätte
 kohtumõistmise ja nad mõistavad kohut su üle oma seaduste
 järgi.

Ma juhin su vastu oma püha viha, et nad kohtleksid sind
 vihas: nad lõikavad ära su nina ja kõrvad, ja mis sinust üle
 jääb, langeb mõõga läbi. Nad võtavad ära su pojad ja tütred ning
 su jäägi neelab tuli.

Nad rebivad sul riided seljast ja võtavad ära su ehted.
Nõnda teen ma lõpu su kõlvatusele ja su Egiptusemaalt
 pärit hooramisele, et sa enam ei tõstaks silmi nende
 poole ega mõtleks Egiptusele.

Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma annan su nende
 kätte, keda sa vihkad, nende kätte, kellest su hing on eemale
 tõmbunud.

Need kohtlevad sind vihaselt, võtavad ära kogu su töövaeva
 ning jätavad su paljaks ja alasti: su hooralik häbe, su
 kõlvatus ja su hooramised saavad avalikuks.

Seda tehakse sinuga, et sa truudust murdes jooksid
 paganate järele, et sa ennast rüvetasid nende ebajumalatega.

Sa käisid oma õe teed, sellepärast ma annan tema karika
 sinu kätte.

Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Sa pead jooma oma õe karikat, sügavat ja laia; sa muutud naeruks ja pilkeks, sest see mahutab palju.

Sa jääd joobnuks ja täitud murega: hirmu- ja õudusekarikas on su õe Samaaria karikas.
Seda pead sa jooma ja rüüpama, närima selle kilde ja rebestama oma rindu.
 Sest mina olen rääkinud, ütleb Issand Jumal.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et sa oled minu
 unustanud ja heitnud oma selja taha, siis kanna sinagi oma
 kõlvatust ja hooramisi!”

Ja Issand ütles mulle: „Inimesepoeg, kas sa ei tahaks
 kohut mõista Ohola ja Oholiba üle? Siis tee neile teatavaks
 nende jäledused!

Sest nad on rikkunud abielu ja nende käte küljes on veri:
 nad on rikkunud abielu oma ebajumalatega ja nad on ka oma
 lapsed, keda nad mulle olid sünnitanud, lasknud tulest läbi käia
 oma ebajumalatele roaks.

Nad on mulle teinud veel sedagi: nad on samal ajal
 rüvetanud mu pühamut ja teotanud mu hingamispäevi.

Olles tapnud oma lapsi oma ebajumalaile, tulid nad samal
 päeval mu pühamusse seda teotama; jah, vaata, nõnda on nad teinud
 keset mu koda.

Veelgi enam, nad läkitasid meeste järele, kes tulid
 kaugelt; kui nende juurde läkitati käskjalg, vaata, siis tulid
 need, kelle jaoks sa ennast olid pesnud, silmi värvinud ja
 ehetega ehtinud.

Ja sa istusid valmis seatud voodi peale ning selle ette
 kaeti laud; sa panid selle peale mu suitsutusrohtu ja õli.

Siis kostis sealt muretut lärmi ning lisaks rahvasummast
 võetud meestele toodi kõrbest saabalasi; need panid naistele
 käte ümber keed ja pähe ilusad kroonid.

Aga mina ütlesin: Nõnda rikutakse abielu. Nüüd hooravad
 nad temaga ja tema nendega omalt poolt.

Tema juurde mindi, nagu minnakse hooranaise juurde: nõnda
 läksid nad Ohola ja Oholiba juurde, nende häbitute naiste
 juurde.

Aga õiglased mehed mõistavad kohut nende üle
 abielurikkujate seaduse ja verevalajate seaduse järgi, sest nad
 on abielurikkujad ja nende kätel on veri.

Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Rahvahulk tõusku nende
 vastu ja nad antagu hirmutada ning rüüstata!

Jõuk visaku neid kividega ja raiugu mõõkadega; nad
 tapku nende pojad ja tütred ja põletagu nende kojad tulega!

Nõnda ma lõpetan maalt kõlvatuse ja kõik naised peavad
 laskma endid hoiatada, et nad ei teeks häbitegu nagu teie.

Teie häbitegu pannakse teie peale ja te peate kandma oma
 ebajumalatega tehtud patte. Ja te saate tunda, et mina olen
 Issand Jumal.”