Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
22Jeruusalemma patud Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Sina, inimesepoeg, kas sina ei mõistaks hukka, kas sina ei
 mõistaks hukka veresüüga linna? Tee temale teatavaks kõik ta
 häbiteod

ja ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Linnale, kes valab verd
 enese sees ja kes valmistab enesele ebajumalaid,
 et ennast rüvetada, tuleb aeg!

Oma vere läbi, mida sa oled valanud, oled sa süüdlaseks
 saanud ja oma ebajumalate läbi, keda sa oled valmistanud, oled
 sa rüvetatud; sa oled toonud ligidale oma päevad ja oled jõudnud
 oma aastateni. Seepärast ma annan sind paganaile teotamiseks ja
 kõigile maadele pilkeks.

Lähedased ja kauged pilkavad sind kui seda, kelle nimi on
 rüvetatud, kelle seas valitseb segadus.

Vaata, Iisraeli vürstid sinu sees loodavad igaüks oma
 käsivarre peale ja valavad verd.

Su sees põlatakse isa ja ema, tehakse liiga võõrale, kes on
 su keskel, ja rõhutakse vaeslast ja lesknaist.

Mis minule on püha, seda sa halvustad ja sa teotad mu
 hingamispäevi.

Su sees on keelekandjaid inimesi, kes põhjustavad
 verevalamist, su sees süüakse mägedel, su keskel tehakse
 häbitegu.

Su sees paljastatakse isa häbet, kasutatakse kurjasti
 kuuverest roojastatud naist.

Su sees teeb üks jäledust ligimese naisega, teine rüvetab
 häbiteoga oma miniat, kolmas kasutab kurjasti oma õde, oma isa
 tütart.

Su sees võetakse meelehead verevalamiseks; sa võtad renti
 ja liigkasu ning tahad oma ligimeselt saada tulu vägivallaga, aga
 unustad minu, ütleb Issand Jumal.

Aga vaata, mina löön oma käed kokku su kasu pärast, mis sa
 oled saanud, ja su veresüü pärast, mis su keskel on.

Kas su süda peab vastu? Või on su käed tugevad neil
 päevil, kui ma nõuan sinult aru? Mina, Issand, olen
 rääkinud ja teen seda.

Ma pillutan sind paganate sekka ja puistan sind mööda
 maid ning lõpetan sinu roojuse su seest.

Sa oled ennast teotanud paganate silme ees ja sa saad
 tunda, et mina olen Issand.”

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, Iisraeli sugu on muutunud mulle räbuks. Nad
 kõik on nagu vask, tina, raud ja seatina: sulatusahjus on nad
 muutunud hõbeda räbuks.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te kõik olete
 muutunud räbuks, vaata, siis kogun ma teid Jeruusalemma keskele.

Otsekui hõbedat, vaske, rauda, seatina ja tina kogutakse
 sulatusahju, et sulatamiseks lõõtsuda neile tuld peale, nõnda
 kogun ma teid oma vihas ja raevus, panen ahju ja sulatan.

Ma kogun teid, lõõtsun teie peale oma vihatuld ja te
 sulate selle sees.

Nõnda nagu hõbedat sulatatakse ahjus, nõnda sulatatakse
 teid selle sees. Ja te saate tunda, et mina, Issand, olen
 valanud oma tulise viha teie peale.”

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, ütle temale: Sina oled maa, mida ei
 puhastata ega niisutata sajatuse päeval.

Sinu prohvetite vandenõu on keset maad nagu möirgav
 lõvi, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi
 ja kalleid asju ning teevad paljud naised leskedeks su maal.

Su preestrid tarvitavad vägivalda mu Seaduse kallal
 ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja ebapüha
 vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad
 mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel.

Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad hundid:
 valavad verd, hävitavad hingi, et saada suurt kasu.

Su prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga üle, nähes tühje
 nägemusi ja ennustades sulle valet, öeldes: Nõnda ütleb Issand
 Jumal, kuigi Issand ei ole rääkinud.

Maa rahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist: nad
 rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad võõrale õigusevastaselt liiga.

Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja
 seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks;
 aga ma ei leidnud.

Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma
 vihatulega neile lõpu ja laon nende eluviisid neile pea peale,
 ütleb Issand Jumal.”