Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Kolm suurt püha Pane tähele aabibikuud ja pea paasapüha Issanda, oma Jumala
 auks, sest aabibikuus viis Issand, su Jumal, sind öösel Egiptusest välja!

Tapa paasaohvriks Issandale, oma Jumalale, lambaid, kitsi ja
 veiseid paigas, mille Issand valib oma nimele eluasemeks!

Ära söö selle juures mitte midagi hapnenut! Sa pead seitse päeva sööma
 hapnemata leiba, hädaleiba, sest sa lahkusid Egiptusemaalt rutates!
 Seepärast mõtle päevale, mil sa lahkusid Egiptusemaalt, kogu oma eluaja!

Seitse päeva ärgu nähtagu su juures haputaignat kogu su
 maa-alal; ja lihast, mis sa tapad esimese päeva õhtul, ärgu jäägu
 midagi üle öö hommikuni!

Sa ei tohi paasaohvrit tappa mitte ükskõik millises neist oma
 väravaist, mis Issand, su Jumal, sulle annab,

vaid paigas, mille Issand, su Jumal, valib oma nimele
 eluasemeks, tapa paasaohver õhtul päikeseloojakul, su Egiptusest
 lahkumise tunnil!

Keeda ja söö seda paigas, mille Issand, su Jumal, valib:
 hommikul aga pöördu tagasi ja mine oma telkidesse!

Kuus päeva söö hapnemata leiba; seitsmendal päeval on
 lõpetuspüha Issanda, su Jumala auks; tööd ära tee!

Loe enesele seitse nädalat; sellest alates, kui sirp on pandud
 vilja külge, loe seitse nädalat

ja pea siis Issanda, oma Jumala auks nädalatepüha; su käe
 vabatahtlik and, mis sa annad, olgu vastavalt sellele, kuidas Issand,
 su Jumal, sind õnnistab!

Ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala ees, sina ja su poeg ja
 tütar, su sulane ja teenija, leviit, kes on su väravais, võõras,
 vaeslaps ja lesknaine, kes on su keskel, paigas, mille Issand, su
 Jumal, valib oma nimele eluasemeks.

Ja mõtle sellele, et sa olid ori Egiptuses, pane tähele neid
 seadusi ja tee nende järgi!

Pea lehtmajadepüha seitse päeva, kui oled koristanud saagi oma
 rehealusest ja surutõrrest!

Ole rõõmus sel oma pühal, sina ja su poeg ja tütar, su sulane
 ja teenija, leviit ja võõras, vaeslaps ja lesknaine, kes on su
 väravais!

Pea seitse päeva püha Issanda, oma Jumala auks paigas, mille
 Issand valib, sest Issand, su Jumal, tahab sind õnnistada kõigis su
 saakides ja kõigis su kätetöis. Seepärast ole rõõmus!

Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad Issanda, su
 Jumala palge ette paika, mille ta valib: hapnemata leibade pühal,
 nädalatepühal ja lehtmajadepühal. Aga Issanda ette ärgu ilmutagu
 tühje käsi,

vaid igaüks anniga, nagu ta jõud lubab, vastavalt Issanda, su
 Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud.

Õigusemõistmise korraldus Sea enesele oma suguharude kaupa kohtumõistjaid ja ülevaatajaid
 kõigis oma väravais, mis Issand, su Jumal, sulle annab; nemad mõistku
 rahvale õiglast kohut!

Ära vääna õigust! Ära ole erapoolik! Ära võta meelehead, sest
 meelehea pimestab tarkade silmi ja teeb õigete asjad segaseks!

Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja
 päriksid maa, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

Ära istuta enesele viljakustulpa, ei ühtegi puud Issanda, oma
 Jumala altari kõrvale, mille sa enesele teed!

Ja ära püstita enesele sammast, mida Issand, su Jumal vihkab!