Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Vabastusaasta Igal seitsmendal aastal pühitse vabastusaastat!
Ja vabastusaasta kord on niisugune: iga võlausaldaja, kes oma
 ligimesele on laenanud, loobugu sellest; ta ärgu pigistagu oma
 ligimest ega oma venda, sest vabastus on välja kuulutatud Issanda auks.

Võõralt sa võid nõuda, aga mis sul on saada oma vennalt, sellest
 loobu!

Õigupoolest ei peaks enam vaest olemagi su keskel, sest Issand
 õnnistab sind rikkalikult sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab
 sulle pärida kui pärisosa,

kui sa ainult tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält, täites
 hoolsasti kõiki neid käske, mis ma täna sulle annan.

Sest Issand, su Jumal, õnnistab sind, nagu ta sulle on öelnud;
 ja sa võid laenata paljudele rahvastele, sa ise aga ei tarvitse
 laenata, ja sa valitsed paljude rahvaste üle, aga nemad ei valitse
 sinu üle.

Kui su keskel on mõni vaene, keegi su vendadest mõnes su
 väravaist sinu maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab, siis ära
 tee oma südant kõvaks ja ära sule kätt oma vaese venna eest,

vaid ava temale heldesti oma käsi ja laena temale meelsasti, mida
 ta vajab.

Hoia, et su südames ei oleks nurjatut mõtet, et sa mõtled:
 „Seitsmes aasta, vabastusaasta, ligineb”, ja seetõttu on siis su silm
 kuri su vaese venna vastu ja sa ei anna temale midagi. Aga tema hüüab
 sinu pärast Issanda poole, ja see on sulle patuks.

Anna temale meelsasti ja ärgu olgu su süda kuri, kui sa temale
 annad, sest selle asja pärast õnnistab sind Issand, su Jumal, kõigis
 su töödes ja kõiges, mille külge sa oma käed paned!

Sest vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin sind ja
 ütlen: Ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal!

Orjade kohtlemisest Kui su vend, heebrea mees või heebrea naine, on enese sulle
 müünud, siis teenigu ta sind kuus aastat, aga seitsmendal aastal lase
 ta vabaks enese juurest!

Ja kui sa lased tema vabaks enese juurest, siis ära saada teda
 minema tühje käsi!

Lao temale õlale rohkesti oma lammastest ja kitsedest, rehealusest ja
 surutõrrest; millega Issand, su Jumal, sind on õnnistanud, sellest
 anna ka temale!

Ja mõtle sellele, et sa ise olid ori Egiptusemaal ja et Issand,
 sinu Jumal, sind lunastas! Sellepärast annan mina täna sulle selle
 käsu.

Aga kui ta peaks sulle ütlema: „Ma ei taha su juurest ära
 minna”, sellepärast et ta armastab sind ja su koda, kuna tal on su
 juures hea põli,

siis võta naaskel ja torka see temal kõrvast läbi ukse külge,
 ja ta olgu igavesti sinu sulane; ka oma teenijaga talita nõnda!

Ärgu olgu su silmis raske lasta teda vabaks enese juurest, sest ta
 on kuus aastat sind orjanud poole päevilise palga eest; siis õnnistab
 sind Issand, su Jumal, kõiges, mida sa teed!

Esmasündinute pühitsemine Kõik isased esmasündinud, kes sünnivad su veiste, lammaste ja
 kitsede
 hulgas, pead sa pühitsema Issandale, oma Jumalale; oma
 härik-esmasündinuga ära tee tööd, oma lammaste ja kitsede esmasündinut ära
 niida!

Issanda, oma Jumala ees pead sa seda igal aastal sööma paigas,
 mille Issand valib, sina ja su pere!

Aga kui selle küljes on viga: ta lonkab, on pime või on
 mingi muu paha veaga, siis ära ohverda seda Issandale, oma Jumalale!

Seda söö oma väravais, niihästi roojane kui puhas võib seda
 süüa nagu gaselli või hirve liha.

Aga selle verd ära söö, vala see maha nagu vesi!