Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Puhtad ja roojased loomad Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes neile:
„Rääkige Iisraeli lastega ja öelge: Need on loomad, keda te võite
 süüa kõigist loomadest maa peal:

iga looma, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, ja kes
 mäletseb mälu, võite süüa.

Ometi ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu või kellel on
 lõhestatud sõrad: kaamelit, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei
 ole sõrgu - ta olgu teile roojane;

kaljumäkra, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu
 - ta olgu teile roojane;

jänest, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu - ta
 olgu teile roojane;

siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad,
 aga ta ei mäletse mälu - ta olgu teile roojane!

Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage, need
 olgu teile roojased!

Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki neid vees, niihästi
 meres kui jõgedes, kellel on uimed ja soomused, võite süüa.

Aga meres ja jõgedes kõik, kellest vesi kihab, kõik
 elavad hinged vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile
 jälgid!

Jah, need olgu teile jälgid, nende liha ärge sööge ja nende
 raibe olgu teile jälk!

Kõik need vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile
 jälgid!

Ja lindudest olgu teile jälgid need, neid ärge sööge, need on
 jälgid: kotkas, lambakotkas, must raisakotkas,

harksabakull, raudkull oma liikidega,
kõik kaarnad oma liikidega,
jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega,
kakuke, kormoran, kassikakk,
öökull, puguhani, raisakull,
toonekurg, haigur oma liikidega, vaenukägu ja nahkhiir.
Kõik tiivulised putukad, kes käivad neljal jalal, olgu teile
 jälgid!

Kõigist tiivulisist putukaist võite süüa ainult neid, kes käivad
 neljal jalal, kellel jalgadest ülalpool on sääred maa peal hüppamiseks;

neist võite süüa järgmisi: rändrohutirts oma liikidega, solaam
 oma liikidega, hargol oma liikidega ja hagab oma liikidega.

Aga kõik muud tiivulised putukad, kellel on neli jalga, olgu
 teile jälgid

ja neist te saate roojaseks; igaüks, kes puudutab nende raibet,
 on õhtuni roojane.

Ja igaüks, kes nende raipest midagi kannab, peab oma riided
 pesema ja olema õhtuni roojane.

Kõik loomad, kellel on sõrad, aga kelle sõrad ei ole täiesti
 lõhestatud ja kes ei mäletse mälu, olgu teile roojased; igaüks, kes
 neid puudutab, saab roojaseks.

Ja kõik, kes käivad käppadel kõigist neljal jalal käivatest
 loomadest, olgu teile roojased; igaüks, kes puudutab nende raibet, on
 õhtuni roojane.

Ja kes nende raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema
 õhtuni roojane; need olgu teile roojased!

Ja need olgu teile roojased väikeloomadest, kes maa peal
 roomavad: mutt, hiir, sisalik oma liikidega,

karihiir, okassisalik, müürisisalik, liivasisalik ja kameeleon.
Need olgu teile roojased kõigist roomajaist; igaüks, kes neid
 puudutab, kui nad on surnud, on õhtuni roojane.

Ja kõik asjad, mille peale mõni neist langeb, kui ta on surnud,
 saavad roojaseks, nii iga puuriist või riie või nahk või kott - kõik
 riistad, millega tehakse tööd: need tuleb panna vette ja need on
 õhtuni roojased, siis need saavad puhtaks.

Ja kui mõni neist on langenud mõnesse saviastjasse, siis saab
 kõik, mis selles on, roojaseks ja te lööge see astja puruks!

Iga roog, mida süüakse, millesse niisugune vesi satub, ja iga
 jook, mida juuakse, on igas niisuguses astjas roojane.

Iga asi, mille peale langeb neist mõne raibe, saab roojaseks;
 küpsetusahi ja tulekolded tuleb maha kiskuda, need on roojased ja
 jäävad teile roojaseks.

Aga allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas; ometi,
 kes puudutab neis olevat raibet, saab roojaseks.

Ja kui neist mõne raibe langeb mingi külviseemne peale, mida
 külvatakse, siis see jääb puhtaks.

Aga kui seeme on veega kastetud ja mõni raibe langeb selle
 peale, siis seeme saab teile roojaseks.

Kui mõni neist loomadest, kes teile on toiduseks, sureb, siis on
 see, kes puudutab tema raibet, õhtuni roojane.

Kes tema raibet sööb, see peab oma riided pesema ja olema õhtuni
 roojane; ja kes tema raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema
 õhtuni roojane!

Ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, on jälgid, neid ärgu
 söödagu!

Mitte ühtegi neist, kes liiguvad kõhu peal, ega ühtegi neist, kes
 käivad neljal või rohkemal jalal kõigist roomavaist väikeloomadest
 maa peal, ei tohi te süüa, sest need on jälgid.

Ärge tehke endid vastikuks mitte ühegi roomava roomaja pärast;
 ärge roojastage endid nendega, et saate nende läbi roojaseks!

Sest mina olen Issand, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge
 pühad, sest mina olen püha! Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi
 roomaja pärast, kes maa peal roomab,

sest mina olen Issand, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et olla
 teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha!

See on seadus loomade ja lindude ja kõigi elavate hingede kohta,
 kellest vesi kihab, ja iga olendi kohta, kes maa peal roomab,

et te teeksite vahet roojase ja puhta vahel, looma vahel, keda
 tohib süüa, ja looma vahel, keda ei tohi süüa.”