Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Jehu võitakse Iisraeli kuningaks Ja prohvet Eliisa kutsus ühe prohvetijüngri ning ütles temale:
 „Pane vöö vööle, võta kätte see õlikruus ja mine Gileadi Raamotisse!

Ja kui sa jõuad sinna, siis vaata, kus on Jehu, Nimsi poja
 Joosafati poeg; siis mine sisse, käsi teda üles tõusta oma vendade
 keskelt ja vii ta tagakambrisse!

Võta siis õlikruus ja vala õli temale pähe ning ütle: Nõnda
 ütleb Issand: Mina olen võidnud sind Iisraeli kuningaks! Ava siis uks
 ja põgene viivitamata!”

Ja noor mees, prohveti teener, läks Gileadi Raamotisse.
Ja kui ta jõudis sinna, vaata, siis istusid seal väepealikud. Ja
 ta ütles: „Pealik, mul on sinule midagi rääkida!” Ja Jehu küsis:
 „Kellele meie kõigi hulgast?” Ja ta vastas: „Sinule, pealik!”

Siis ta tõusis ja läks kotta; ja noor mees valas õli temale pähe
 ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen
 võidnud sind kuningaks Issanda rahvale Iisraelile!

Sa pead maha lööma oma isanda Ahabi soo, et ma saaksin tasuda
 Iisebelile oma sulaste, prohvetite vere ja kõigi Issanda sulaste vere
 eest!

Kogu Ahabi sugu peab hukkuma: ma hävitan Ahabil meesolendid,
 niihästi orjad kui vabad Iisraelis!

Ma talitan Ahabi sooga nagu Nebati poja Jerobeami sooga ja Ahija
 poja Baesa sooga.

Koerad söövad Iisebeli Jisreeli põllul ja teda ei maeta maha.”
 Siis ta avas ukse ja põgenes.

Kui Jehu tuli välja oma isanda sulaste juurde, siis küsiti
 temalt: „Kas kõik on hästi? Mispärast see hull tuli sinu juurde?” Ja
 ta vastas neile: „Te ju tunnete meest ja tema kõnet!”

Aga nad ütlesid: „Vale! Räägi ometi meile!” Ja ta ütles: „Ta
 rääkis mulle seda ja teist ning ütles: Nõnda ütleb Issand: Mina olen
 võidnud sind Iisraeli kuningaks!”

Siis nad kõik võtsid kähku oma kuued ja panid need temale
 alla, trepiastmete peale, ja nad puhusid sarve ning ütlesid: „Jehu on
 saanud kuningaks!”

Jehu tapab Joorami Ja Jehu, Nimsi poja Joosafati poeg, pidas vandenõu Joorami
 vastu, Jooram oli olnud kaitsmas Gileadi Raamotit, tema ja kogu
 Iisrael, Süüria kuninga Hasaeli vastu.

Aga kuningas Jooram oli tulnud tagasi, et Jisreelis lasta
 ennast ravida haavadest, mis süürlased olid löönud, kui ta sõdis
 Süüria kuninga Hasaeli vastu. Ja Jehu ütles: „Kui te olete nõus,
 siis ärge laske linnast lahkuda kedagi, kes võiks minna Jisreeli seda
 kuulutama!”

Ja Jehu astus vankrisse ning läks Jisreeli, sest Jooram lamas
 seal ja Juuda kuningas Ahasja oli tulnud Jooramit vaatama.

Aga Jisreelis seisis valvur tornis ja nägi Jehu jõuku tulevat
 ning ütles: „Ma näen ühte jõuku.” Ja Jooram ütles: „Võta üks ratsanik
 ja läkita neile vastu, et ta küsiks, kas on rahu!”

Ja ratsanik läks temale vastu ning ütles: „Nõnda ütleb
 kuningas: Kas on rahu?” Ja Jehu vastas: „Mis on sinul rahuga
 tegemist? Pöördu ümber ja tule mu järel!” Ja valvur teatas ning
 ütles: „Käskjalg jõudis nende juurde, aga ei tule tagasi.”

Siis kuningas läkitas teise ratsaniku; ja see tuli nende juurde ning
 ütles: „Nõnda ütleb kuningas: Kas on rahu?” Ja Jehu vastas: „Mis on
 sinul rahuga tegemist? Pöördu ümber ja tule mu järel!”

Ja valvur teatas ning ütles: „Ta jõudis nende juurde, aga ei
 tule tagasi. Ja kihutamine oleks nagu Nimsi poja Jehu kihutamise
 moodi, sest too kihutab nagu hull!”

Siis ütles Jooram: „Rakendage!” Hobused rakendati vankri ette
 ja Jooram, Iisraeli kuningas, ja Ahasja, Juuda kuningas, läksid välja
 kumbki oma vankris. Nad läksid Jehule vastu ja kohtasid teda
 jisreellase Naaboti põllul.

Ja kui Jooram nägi Jehut, siis ta küsis: „Kas on rahu, Jehu?”
 Ja too vastas: „Mis rahu, niikaua kui su ema Iisebeli hoorusi ja
 nõidusi on nii palju!”

Siis Jooram pöördus ümber ja põgenes ning ütles Ahasjale: „See
 on äraandmine, Ahasja!”

Aga Jehu tõmbas oma käega ammu vinna ja tabas Jooramit õlgade
 vahele, nõnda et nool läbistas ta südame ja ta vajus vankris kokku.

Ja Jehu ütles Bidkarile, oma vankrisõdurile: „Võta ja viska ta
 jisreellase Naaboti põllulapile, sest mulle meenub, et kui mina ja
 sina ratsutasime kõrvuti tema isa Ahabi järel, siis pani Issand tema
 peale selle ennustuse:

Tõesti, ma nägin eile Naaboti ja tema poegade verd, oli
 Issanda ütlus, ja ma maksan sulle kätte selle põllu peal, oli samuti
 Issanda ütlus. Ja nüüd võta, viska ta põllule Issanda sõna kohaselt!”

Jehu tapab Ahasja Kui Ahasja, Juuda kuningas, seda nägi, siis ta põgenes
 Beet-Gaani poole; aga Jehu ajas teda taga ja ütles: „Laske ka tema
 vankris maha!” Ja nõnda sündiski Guuri tõusuteel, mis on Jibleami
 juures; ent ta põgenes Megiddosse ja suri seal.

Ja ta sulased viisid ta vankriga Jeruusalemma ja matsid ta tema
 oma hauda ta vanemate juurde Taaveti linna.

Ahasja oli saanud Juuda kuningaks Joorami, Ahabi poja
 üheteistkümnendal aastal.

Iisebeli surm Ja Jehu tuli Jisreeli. Kui Iisebel seda kuulis, siis ta jumestas
 oma palge ja kaunistas pea ning vaatas aknast välja.

Ja kui Jehu jõudis väravasse, siis küsis Iisebel: „Kas on rahu,
 Simri, oma isanda tapja?”

Ja Jehu tõstis oma silmad üles akna poole ja küsis: „Kes on
 minu poolt? Kes?” Siis vaatas kaks-kolm hoovkondlast alla tema poole.

Ja Jehu ütles: „Kukutage ta alla!” Siis nad kukutasid Iisebeli alla
 ja ta veri pritsis seina ja hobuste peale; ja ta tallati ära.

Siis Jehu läks sisse, sõi ja jõi ning ütles: „Kandke nüüd hoolt
 selle neetu eest ja matke ta maha, sest ta on ikkagi kuninga tütar!”

Nad läksid teda matma, aga ei leidnud temast muud kui pealuu,
 jalad ja kämblad.

Ja nad tulid tagasi ning teatasid Jehule; ja tema ütles: „See
 on see Issanda sõna, mis ta rääkis oma sulase, tisbelase Eelija läbi,
 kui ta ütles: Jisreeli põllul söövad koerad Iisebeli liha.

Ja Iisebeli laip on nagu sõnnik väljal, Jisreeli põllul, nõnda
 et ükski ei saa öelda: See on Iisebel!”