Piibel.NET
Peetruse esimene kiri1. Peetruse
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Nõuandeid vanematele ja noorematele Vanemaid + Vanemate all mõeldakse koguduse juhte.   teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel:
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,
mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks.
Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.
Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;
heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.
Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.
Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Lõputervitus Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, milles te peaksite seisma.
Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus.
Tervitage üksteist armastussuudlusega!Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!