Piibel.NET
Peetruse esimene kiri1. Peetruse
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Kristlase elust ja kannatusest Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama
 meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast,

nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike
 himude, vaid Jumala tahtmise järgi.

Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate
 tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises,
 prassimistes, joomingutes
 ja sündsusetutes ebajumalateenistustes.

Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa
 sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid,

nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema
 kohut mõistma elavate ja surnute üle.

Sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et
 nende üle mõistetaks kohut küll nagu inimeste üle lihas, aga nad
 elaksid vaimus nagu Jumal.

Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained
 palveteks.

Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus
 katab kinni pattude hulga”.

Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata!
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu
 Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi
 teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal
 saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus
 ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid
 pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast,

vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste
 osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel.

Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast,
 sest siis hingab teie peal kirkuse Vaim, Jumala Vaim.

Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või
 kurjategijana või teiste ellu sekkujana!

Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale
 au selle nimega!

Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui
 esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda
 Jumala evangeeliumi?

Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub jumalakartmatu
 ja patune?

Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi,
 usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.