Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Võit ammonlaste ja süürlaste üle Ja pärast seda sündis, et ammonlaste kuningas Naahas suri
 ja tema poeg sai tema asemel kuningaks.

Ja Taavet ütles: „Ma tahan head teha Haanunile, Naahase
 pojale, sest tema isa on mulle head teinud.” Ja Taavet läkitas
 saadikud teda ta isa pärast trööstima. Kui Taaveti sulased tulid
 ammonlaste maale Haanuni juurde, et teda trööstida,

siis ütlesid ammonlaste vürstid Haanunile: „Kas sa arvad,
 et Taavet tahab austada su isa, kui ta läkitab su juurde
 trööstijaid? Küllap on ta sulased tulnud su juurde selleks, et
 uurida, hukutada ja maad kuulata!”

Siis Haanun võttis Taaveti sulased kinni, ajas neil habemed
 ära, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad
 minema.

Ja nad läksid. Aga Taavetile anti meeste kohta teateid. Siis
 ta läkitas käskjalad neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud. Ja
 kuningas ütles: „Jääge Jeerikosse, kuni teile habe on kasvanud,
 siis tulge tagasi!”

Kui ammonlased nägid, et nad olid endid teinud vastikuks
 Taaveti silmis, siis läkitasid Haanun ja ammonlased tuhat
 talenti hõbedat, et palgata endile vankreid ja ratsanikke
 Mesopotaamiast, Süüria-Maakast ja Soobast.

Nad palkasid endile kolmkümmend kaks tuhat sõjavankrit ning
 Maaka kuninga ja tema rahva; need tulid ja lõid leeri üles
 Meedeba ette. Ja ammonlased kogunesid oma linnadest ja tulid
 sõtta.

Kui Taavet seda kuulis, siis ta läkitas neile vastu Joabi ja kõik
 sõjakangelased.

Ja ammonlased tulid välja ning seadsid endid tapluseks
 linna väravasse; aga kuningad, kes olid tulnud, olid väljal
 omaette.

Kui Joab nägi, et taplus tema vastu sündis eest ja tagant,
 siis ta tegi valiku kõigist Iisraeli valitud meestest ja seadis
 need üles süürlaste vastu.

Aga ülejäänud rahva andis ta oma venna Abisai juhtida ja
 need seadsid endid üles ammonlaste vastu.

Ja ta ütles: „Kui süürlased on minust tugevamad, siis tule
 mulle appi; aga kui ammonlased on sinust tugevamad, siis ma
 aitan sind.

Ole julge, ja olgem vahvad oma rahva ja oma Jumala linnade
 eest! Tehku siis Issand, nagu tema silmis hea on!”

Ja Joab ning rahvas, kes koos temaga oli, tungisid peale,
 taplema süürlaste vastu; ja need põgenesid tema eest.

Ja kui ammonlased nägid, et süürlased põgenesid, siis
 põgenesid nemadki ta venna Abisai eest ja läksid linna; aga Joab
 läks Jeruusalemma.

Kui süürlased nägid, et nad olid Iisraeli poolt löödud,
 siis nad läkitasid saadikud ja tõid välja süürlased, kes olid
 teisel pool Frati jõge; nende eesotsas oli Soofak, Hadadeseri
 väepealik.

Kui Taavetile sellest teatati, siis ta kogus kokku terve
 Iisraeli ja läks üle Jordani; ja olles jõudnud nende juurde,
 seadis ta ennast valmis tapluseks nende vastu. Ja kui Taavet oli
 enese valmis seadnud tapluseks süürlaste vastu, siis sõdisid
 need temaga.

Aga süürlased põgenesid Iisraeli eest ja Taavet tappis
 süürlastest seitse tuhat vankritäit ja nelikümmend tuhat
 jalameest; ta surmas ka väepealik Soofaku.

Kui Hadadeseri sulased nägid, et Iisrael oli neid löönud,
 siis tegid nad Taavetiga rahu ja jäid tema alamaiks. Ja
 süürlased ei tahtnud enam ammonlasi aidata.