Piibel.NET
Juuda kiriJuuda
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend -
 Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud
 kutsutuile:

Halastust teile ning rahu ja armastust saagu rohkesti!
Hoiatus eksiõpetajate eest Armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest
 päästest, ja nüüd muutuski möödapääsmatuks kirjutada teile, et ergutada
 teid võitlema pühadele kord antud usu pärast.

Sest teie hulka on end poetanud mõningad inimesed,
 kes juba muiste on ette kirja pandud selleks
 kohtuks: jumalakartmatud, kes meie Jumala
 armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa Valitseja
 ja meie Issanda, Jeesuse Kristuse.

Aga ma tahan meenutada teile, kes te seda kõike küll
 juba teate, et Issand, kui ta kord oli päästnud rahva
 Egiptusemaalt, teisel korral hukkas uskmatud,

ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma
 päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase
 pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni.

Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed
 linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid
 ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba
 hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena.

Otse nõndasamuti ju pilastavad ka need
 unenägijad ihu, lükkavad kõrvale Issanda valitsuse ja
 teotavad kirkuseingleid.

Aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga
 Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust,
 vaid ütles: „Issand sõidelgu sind!”

Kuid need teotavad ju kõike, mida nad ei tunne.
 Millest nad aga loomu poolest nagu mõistuseta loomad aru saavad,
 selles nad hukutavad end.

Häda neile, sest nad on läinud Kaini teed ja andunud tasu eest
 Bileami eksitusele ning Korahi kombel vastuhakkamise läbi
 hukkunud!

Nemad on need teie armastussöömaaegade mustuseplekid, kes
 kartmatult teiega koos pidutsedes iseennast nuumavad.
 Nad on tuulte aetavad veeta pilved, hilissügisesed
 viljatud puud, ülesjuuritult kahekordselt surnud,

oma häbi välja vahutavad metsikud merelained,
 ekslevad tähed, kelle jaoks on hoitud pilkane pimedus igavesti.

Aga nende kohta on ka Eenok, seitsmes Aadamast,
 ennustanud: „Vaata, Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga

pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide
 nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on
 teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida
 jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud.”

Need on nurisevad saatusekirujad, oma himude järgi käijad,
 kelle suu räägib õõnsaid sõnu, ja nad lipitsevad inimeste ees kasu pärast.

Teie aga, armsad, meenutage meie Issanda Jeesuse Kristuse
 apostlite sõnu, mida nad juba enne on rääkinud.

Sest nad ütlesid teile, et viimsel ajal tuleb oma
 jumalakartmatute himude järgi käivaid pilkajaid.

Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei
 ole Vaimu.

Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale
 usule ja palvetades Pühas Vaimus,

hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda
 Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.

Ja halastage nende peale, kes kahtlevad,
päästke neid tulest välja kiskudes. Teiste peale
 halastage aga kartuses, vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud
 rüüdki.

Lõputervitus Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja
 panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama,

ainsale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse,
 meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald
 enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni! Aamen.