Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Kohustus pidada Jumala käske Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand, teie
 Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida,

selleks, et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki
 tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su
 pojapoeg, kogu oma eluaja ja et su päevi pikendataks.

Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi
 hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate
 Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.

Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.
Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest
 oma hingest ja kõigest oma väest!

Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes
 ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!

Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Hoiatus sõnakuulmatuse eest Ja kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta
 vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud
 sulle anda - suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud,

ja kõike head täis kojad, mida sa pole täitnud, ja raiutud
 kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole
 istutanud - ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud,

siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja
 Egiptusemaalt orjusekojast!

Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni teda ning vannu tema nime
 juures!

Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber,
sest Issand, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et
 Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind
 maa pealt!

Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga, nagu te temaga
 Massas kiusu ajasite!

Pidage kindlasti Issanda, oma Jumala käske ja tema tunnistusi
 ning seadlusi, mis ta sulle on andnud,

ja tee, mis õige ja hea on Issanda silmis, et su käsi hästi
 käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille Issand su
 vanemaile on vandega tõotanud,

ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu Issand on lubanud!
Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: Mis tunnistused ja
 määrused ja seadlused need on, mis Issand, meie Jumal, teile on andnud,

siis vasta oma pojale: Me olime vaarao orjad Egiptuses, aga
 Issand tõi meid vägeva käega Egiptusest välja.

Ja Issand tegi tunnustähti ning suuri ja hukatuslikke
 imetegusid meie silme ees Egiptuses vaarao ja kogu ta koja vastu,

meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale,
 mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda.

Ja Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta
 Issandat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks
 meid elus, nagu see tänapäeval ongi.

Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid
 käske Issanda, meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud.