Piibel.NET
Taaniel
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Taanieli nägemus Hiddekeli jõe kaldal Pärsia kuninga Koorese kolmandal aastal ilmutati
 Taanielile, kellele oli pandud nimeks Beltsassar, üks sõnum; ja
 see sõnum on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Ta pani sõnumit tähele
 ja õppis nägemust mõistma.

„Neil päevil olin mina, Taaniel, leinanud kolm nädalat.
Maiusrooga ma ei söönud ja liha ega veini ei tulnud mu
 suhu, ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni kolme
 nädala päevad olid täis saanud.

Ja esimese kuu kahekümne neljandal päeval olin ma suure
 jõe, Hiddekeli kaldal.

Ja ma tõstsin oma silmad üles ning vaatasin, ja ennäe, seal
 oli üks mees, linased riided seljas ja niuded vöötatud Uufase
 kullaga.

Ta ihu oli nagu krüsoliit ja ta pale oli välgutaoline, ta
 silmad olid nagu tulelondid, ta käsivarred ja jalad hiilgasid
 vase sarnaselt; ja ta sõnad kõlasid nagu rahvahulga rõkkamine.

Mina, Taaniel, nägin üksi seda nägemust, aga mehed, kes
 olid koos minuga, seda nägemust ei näinud; ometi valdas neid
 suur hirm ja nad jooksid peitu.

Ma jäin üksi. Ja kui ma nägin seda suurt nägemust, siis ei
 olnud mul enam rammu, mu näojume muutus kaameks ja ma jäin
 jõuetuks.

Ja ma kuulsin tema sõnade kõla; ja kui ma tema sõnade kõla
 kuulsin, langesin ma sügavas tardumuses silmili maha, nägu vastu
 maad.

Ja vaata, üks käsi puudutas mind ja raputas mind tõusma
 põlvili ja käpukile.

Ja ta ütles mulle: „Taaniel, armas mees, pane tähele sõnu,
 mis ma sulle räägin, ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on
 nüüd läkitatud sinu juurde!” Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis,
 seisin ma värisedes.

Ja ta ütles mulle: „Ära karda, Taaniel, sest esimesest
 päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla
 alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda; ja ma olen tulnud
 su sõnade pärast!

Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu
 kakskümmend üks päeva; aga vaata, Miikael, üks peainglitest,
 tuli mulle appi ja ma jäin sinna, Pärsia kuningate kaitseingli
 juurde,

ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil
 päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks.”

Ja kui ta minuga nõnda rääkis, lõin ma oma silmad maha ja
 vaikisin.

Ja vaata, nagu oleks üks inimkäsi puudutanud mu huuli; ja
 ma avasin suu ja rääkisin ning ütlesin sellele, kes seisis mu
 kohal: „Mu isand, nägemus on täitnud mind hirmuga ja mul ei
 ole enam jõudu.

Ja kuidas võikski mu isanda sulane rääkida
 isandaga? Sest mul ei ole ikka veel jõudu ja mu
 hing on üha kinni.”

Siis puudutas see inimesesarnane mind jälle ja turgutas
 mind.

Ja ta ütles: „Ära karda, armas mees, rahu olgu sulle! Ole
 julge! Ole julge!” Ja kui ta minuga rääkis, tundsin ma
 ennast tugevana ja ütlesin: „Rääkigu mu isand, sest sa oled mind
 turgutanud!”

Ja tema ütles: „Kas sa tead, mispärast ma su juurde olen
 tulnud? Aga nüüd ma lähen tagasi, võitlema Pärsia kaitseingliga,
 ja kui ma temaga valmis saan, vaata, siis tuleb Kreeka
 kaitseingel.

Ometi tahan ma sulle teada anda, mis on kirjutatud
 tõeraamatusse! Ei ole ühtegi, kes aitaks mind nende vastu, kui
 ainult teie kaitseingel Miikael.