Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Kohustustest võimukandjate vastu Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole
 võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga
 Jumala seatud.

Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu
 Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale
 nuhtluse.

Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele.
 Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja
 sa saad tema käest kiitust,

sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed
 kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju
 Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes
 teeb kurja.

Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte
 ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.

Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala
 ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad.

Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu;
 tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au,
 kellele au!

Vennalikust armastusest Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui
 ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse
 täitnud.

Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi
 varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on
 kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”

Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse
 täitmine.

Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest
 virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me
 usklikuks saime.

Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem
 siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!

Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega
 purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega
 kadeduses,

vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge
 tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!