Piibel.NET
Pauluse kiri koloslasteleKolossa
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Pauluse osa Kristuse töös Ma tahan, et te teaksite, kui suur võitlus on mul teie ja
 laodikeialaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud,

et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja
 täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse - Kristuse -
 tunnetamises,

kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega,
sest ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu
 poolest ometi teiega, rõõmustades, kui ma näen teie korda
 ning teie kindlat usku Kristusesse.

Hoiatus eksiõpetajate eest Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks,
 nõnda käige temas,

olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda
 nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.

Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja tühja
 pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele,
 ja mitte Kristusele.

Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult,
ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja
 meelevalla pea.

Temas te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu
 ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega,

kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos
 temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema
 üles äratas surnuist

ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu
 ümberlõikamatuses -
teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised,

kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge.
Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.
Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega
 mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast,

mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus.
Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse
 ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud,
 asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb

ega hoia kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos
 hoitakse kõõluste ja sidemete abil, ning kasvab Jumala kasvamist.

Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks
 te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas:

„Ära hakka kinni! Ära maitse! Ära puuduta!”?
See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid
 inimeste käskimised ja õpetused,

mis on küll tarkuse moodi isetehtud vagaduse ja alandlikkuse
 ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks.