Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
32Jeremija ostab Anatoti põllu Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt Juuda kuninga Sidkija
 kümnendal aastal; see oli Nebukadnetsari kaheksateistkümnes
 aasta.

Paabeli kuninga sõjavägi piiras siis Jeruusalemma ja
 prohvet Jeremijat peeti kinni vahtkonnaõues, mis oli Juuda
 kuningakoja juures,

kuhu Juuda kuningas Sidkija oli ta kinni pannud, öeldes:
 „Mispärast sa kuulutad ja ütled: Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma
 annan selle linna Paabeli kuninga kätte ja ta vallutab selle!?

Ja Juuda kuningas Sidkija ei pääse kaldealaste käest, vaid
 antakse kindlasti Paabeli kuninga kätte ja ta peab temaga
 rääkima suust suhu ja nägema teda silmast silma.

Sidkija viiakse tema poolt Paabelisse ja ta jääb sinna,
 kuni ma võtan tema oma hoolde, ütleb Issand; kui te sõdite
 kaldealaste vastu, ei ole teil õnne.”

Ja Jeremija ütles: „Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
Vaata, Hanameel, su lelle Sallumi poeg, tuleb sinu juurde
 ja ütleb: Osta enesele minu Anatotis olev põld, sest sul on
 selle ostuks lunaõigus!”

Ja Hanameel, mu lellepoeg, tuli Issanda sõna kohaselt mu
 juurde vahtkonnaõue ja ütles mulle: „Osta ometi mu põld, mis on
 Anatotis Benjamini maal, sest sinul on pärimis- ja lunaõigus;
 osta see enesele!” Siis ma mõistsin, et see oli Issanda sõna.

Ja ma ostsin Hanameelilt, oma lellepojalt, Anatotis oleva
 põllu ning vaagisin temale seitseteist hõbeseeklit hõbedat,

kirjutasin üriku ja pitseerisin selle, võtsin siis
 tunnistajad ja vaagisin hõbeda vaekaussidega.

Siis ma võtsin käsu ja seaduste kohaselt pitseeritud
 ostukirja ja lahtise kirja

ning andsin ostukirja Baarukile, Mahseja poja Neerija
 pojale, oma lellepoja Hanameeli ja tunnistajate nähes, kes olid
 ostukirjale alla kirjutanud, kõigi juutide nähes, kes istusid
 vahtkonnaõues.

Ja ma käskisin Baarukit nende nähes, öeldes:
„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Võta need
 kirjad, see pitseeritud ostukiri ja see lahtine kiri, ja pane
 saviastjaisse, et need säiliksid kaua aega!

Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Kord
 ostetakse siin maal jälle kodasid, põlde ja viinamägesid.”

Ja pärast seda, kui olin andnud ostukirja Baarukile,
 Neerija pojale, palusin ma Issandat, öeldes:

„Oh Issand Jumal! Vaata, sina oled teinud taeva ja maa
 oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarrega: ükski asi ei ole
 võimatu sinul,

kes osutad heldust tuhandeile, aga tasud vanemate süü
 nende laste sülle pärast neid; sina oled suur, vägev Jumal,
 kelle nimi on vägede Issand,

suur nõu ja vägev teo poolest, sina, kelle silmad on lahti
 inimlaste kõigi teede kohal, et anda igaühele tema teede ja
 tegude vilja järgi,

sina, kes oled teinud tunnustähti ja imetegusid
 Egiptusemaal ning teed neid tänapäevani Iisraelis ja muude
 inimeste seas, ja kes oled teinud enesele nime, nõnda nagu see
 tänapäeval on.

Sina tõid ära oma Iisraeli rahva Egiptusemaalt
 tunnustähtede ja imetegudega, vägeva käe ja väljasirutatud
 käsivarrega ning suure hirmu abil

ja andsid neile selle maa, mille sa vandega olid tõotanud
 anda nende vanemaile, maa, mis voolab piima ja mett.

Aga kui nad tulid ja võtsid selle omaks, siis nad ei
 võtnud kuulda su sõna ega käinud su Seaduse järgi, nad ei
 teinud midagi kõigest sellest, mida sa neid olid käskinud teha;
 seepärast lasksid sa tulla neile kogu selle õnnetuse.

Vaata, piiramisvallid ulatuvad linnani, et seda vallutada,
 ja linn antakse mõõga, nälja ja katku abil kaldealaste kätte,
 kes sõdivad selle vastu. Millest sa oled rääkinud, see on
 sündinud, ja vaata, sa ise näed seda.

Aga sina, Issand Jumal, ütlesid mulle ometi: Osta raha
 eest enesele põld ja võta tunnistajad, ehk küll linn antakse
 kaldealaste kätte!”

Ja Issanda sõna tuli Jeremijale; ta ütles:
„Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal! Ons mulle
 mõni asi võimatu?

Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma annan selle linna
 kaldealaste kätte ja Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja
 tema vallutab selle.

Ja kaldealased, kes sõdivad selle linna vastu, tulevad
 ning süütavad selle linna tulega ja põletavad selle ja kojad,
 mille katustel minu pahandamiseks on suitsutatud Baalile ja on
 valatud joogiohvreid teistele jumalatele.

Sest Iisraeli lapsed ja Juuda lapsed on oma noorusest
 alates teinud minu silmis ainult kurja; on ju Iisraeli lapsed
 mind ainult pahandanud oma kätetööga, ütleb Issand.

Jah, see linn on mulle olnud viha ja raevu põhjuseks
 alates päevast, kui see ehitati, kuni tänapäevani, nõnda et ma
 pean selle kõrvaldama oma palge eest

kõigi Iisraeli laste ja Juuda laste kurjuse pärast, mida
 nad on teinud, et mind pahandada, nemad, nende kuningad, nende
 vürstid, nende preestrid ja nende prohvetid, ja Juuda mehed ja
 Jeruusalemma elanikud.

Nad on pööranud mu poole kukla, aga mitte näo; ja
 kuigi ma olen neid õpetanud ja õpetanud, ei ole nad kuulnud, et
 võtta õpetust.

Nad on asetanud oma jäledused kotta, millele on pandud
 minu nimi, ja on selle roojastanud.

Ja nad on ehitanud Baali ohvrikünkad, mis on Ben-Hinnomi
 orus, et ohverdada Moolokile oma poegi ja tütreid, mida ma neid
 ei ole käskinud ja mis mulle ei ole tulnud meeldegi, et nad
 võiksid teha niisugust jõledust, selleks et saata Juudat pattu
 tegema.

Aga nüüd, tõepoolest, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, nõnda
 selle linna kohta, mille kohta te ütlete: „See antakse Paabeli
 kuninga kätte mõõga, nälja ja katku abil!”

Vaata, ma kogun neid kõigist maadest, kuhu ma olen nad
 tõuganud oma vihas, raevus ja suures meelepahas, ja toon nad
 tagasi siia paika ning lasen neid elada turvaliselt.

Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks.
Ja ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee, nõnda
 et nad alati kardavad mind, kasuks neile ja nende lastele pärast
 neid.

Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu
 tegemast neile head; ja ma annan neile südamesse minu kartuse,
 et nad ei lahkuks minust.

Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head, ma istutan nad
 ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.

Sest nõnda ütleb Issand: Nii nagu ma tõin sellele
 rahvale kogu selle suure õnnetuse, nõnda ma toon neile kõik
 selle hea, mis ma neile olen tõotanud.

Ja põlde ostetakse veelgi sellel maal, mille kohta te
 ütlete: „See on lage, inimesteta ja loomadeta, ja see antakse
 kaldealaste kätte!”

Põlde ostetakse raha eest, ostukirju kirjutatakse ja
 pitseeritakse ja tunnistajaid võetakse Benjamini maal,
 Jeruusalemma ümbruskonnas, Juuda linnades, mäestiku linnades,
 madalmaa linnades ja Lõunamaa linnades, sest ma pööran nende
 vangipõlve, ütleb Issand.”