Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Mälestuskivid Jordani ületamise tähistamiseks Ja kui kogu rahvas oli läinud üle Jordani, siis
 rääkis Issand Joosuaga, öeldes:

„Võtke endile rahva hulgast kaksteist meest, igast
 suguharust mees,

ja andke neile käsk ning öelge: Võtke endile siit Jordani
 keskelt, kus preestrite jalad seisavad, kaksteist kivi ja viige
 need enestega kaasa ning asetage leeripaika, kus te sel ööl
 ööbite!”

Siis Joosua kutsus kaksteist meest, keda ta oli käskinud
 määrata Iisraeli laste hulgast, igast suguharust ühe mehe,

ja Joosua ütles neile: „Minge Issanda, oma Jumala laeka
 ette keset Jordanit, ja tõstke igamees endile üks kivi õlale,
 vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule,

et need oleksid teie keskel tähiseks! Kui teie lapsed
 tulevikus küsivad, öeldes: Mis kivid need teil on?,

siis vastake neile, et Jordani veevool katkes Issanda
 seaduselaeka ees, kui see läks üle Jordani: Jordani veevool
 katkes ja need kivid olgu Iisraeli lastele igaveseks
 mälestuseks!”

Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Joosua käskis, ja
 võtsid vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule Jordani
 keskelt kaksteist kivi, nagu Issand oli Joosuale öelnud, ja
 viisid enestega kaasa leeripaika ning asetasid sinna.

Ja kaksteist kivi püstitas Joosua keset Jordanit, sinna
 kohta, kus seaduselaegast kandvate preestrite jalad olid
 seisnud; ja need on seal tänapäevani.

Ja preestrid, kes kandsid laegast, seisid keset Jordanit,
 kuni oli tehtud kõik, mida Issand oli käskinud Joosuat rahvale öelda,
 just nõnda nagu Mooses oli käskinud Joosuat; ja rahvas läks
 rutates üle jõe.

Ja kui kogu rahvas viimseni oli üle läinud, siis läksid
 Issanda laegas ja preestrid rahva ette.

Ja ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu läksid
 võitlusvalmilt Iisraeli laste eel, nagu Mooses neid oli
 käskinud.

Ligi nelikümmend tuhat sõjaks varustatud meest läks
 Issanda palge ees võitlusesse Jeeriko lagendikel.

Sel päeval tegi Issand Joosua suureks kogu Iisraeli silmis
 ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest, kogu
 ta eluaja.

Ja Issand rääkis Joosuaga, öeldes:
„Käsi preestreid, kes kannavad tunnistuslaegast, et nad
 tuleksid Jordanist üles!”

Ja Joosua andis preestritele käsu, öeldes: „Tulge
 Jordanist üles!”

Ja kui preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast,
 tulid üles Jordani keskelt, ja preestrite jalatallad olid
 lahkunud kuivale, siis pöördus Jordani vesi tagasi oma paika ja
 voolas nagu ennegi üle kõigi kallaste.

Rahvas tuli Jordani äärest üles esimese kuu kümnendal
 päeval ja nad lõid leeri üles Gilgalisse, Jeeriko idapoolsele
 piirile.

Ja need kaksteist kivi, mis nad olid võtnud Jordanist, pani
 Joosua püsti Gilgalis.

Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles: „Kui teie lapsed
 tulevikus küsivad oma vanemailt, öeldes: Mis kivid need on?,

siis tehke oma lastele teatavaks, öeldes: Iisrael läks
 kuiva mööda läbi Jordani,

sest Issand, teie Jumal, kuivatas teie eest Jordani vee,
 kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu Issand, teie Jumal, talitas
 Kõrkjamerega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi
 läinud,

et kõik maailma rahvad tunneksid Issanda kätt, kui vägev
 see on, et te igal ajal kardaksite Issandat, oma
 Jumalat.”