Piibel.NET
Joona
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Niineve patukahetsus Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna; ta ütles:
„Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele
 jutlus, nagu ma sind käsin!”

Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse;
 Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda.

Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta
 hüüdis ja ütles: „Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse!”

Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid
 kotiriidesse, nii suured kui väikesed.

Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma
 aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja
 istus tuha peale.

Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: „Kuninga ja tema
 ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed
 ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett,

vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku
 võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja
 vägivallast, mis nende käte küljes on!

Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest
 vihast, nii et me ei hukku.”

Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt
 teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega
 teinud seda.