Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Tähendamissõna keedupotist Ja üheksandal aastal, kümnenda kuu kümnendal päeval tuli
 mulle Issanda sõna; ta ütles:

„Inimesepoeg, kirjuta enesele üles päeva nimi, just tänase
 päeva nimi: Paabeli kuningas ründab Jeruusalemma just täna!

Ja räägi vastupanijale soole tähendamissõna ning ütle
 neile:
 Nõnda ütleb Issand Jumal: Pane pott tulele, pane, ja vala sisse ka vett!

Kogu sellesse lihatükid, kõik head tükid: saps ja abaluu, täida see valitud kontidega!
Võta valitud lammas ja lao selle alla ka puid; keeda vägevasti, hauta selle sees ta kontegi!

  Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Häda veresüüga linnale, roostetanud potile, mille küljest rooste ära ei lähe! Tühjenda see tükk tüki järel ilma liisku heitmata!
Sest tema valatud veri on tema keskel: ta pani selle palja kalju peale ega valanud maha, et seda põrmuga katta.
Viha õhutamiseks, kättemaksu teostamiseks panin ka mina tema vere palja kalju peale, et seda ei saaks peita.
Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Häda veresüüga linnale! Minagi suurendan tuleriita.
Lisa puid, süüta tuli, keeda liha pehmeks, keeda leent, nii et kondid hakkavad kõrbema!
Pane siis pott tühjalt süte peale, et see kuumeneks ja vask hakkaks hõõguma, et selle mustus sulaks, rooste kaoks!
Vaeva on nähtud, aga selle küljest ei ole läinud see rohke rooste - see ei kadunud tuleski!

  Oma häbiväärse mustuse tõttu - ma tahtsin sind küll
 puhastada, aga sina ei läinud puhtaks oma mustusest - sina ei
 saagi enam puhtaks, enne kui ma olen su kallal vaigistanud oma
 viha.

Mina, Issand, olen rääkinud. See sünnib ja seda ma teen.
 Ma ei jäta seda unarusse ja ma ei kurvasta ega kahetse: su teede
 ja tegude järgi mõistetakse kohut su üle, ütleb Issand Jumal.”

Prohveti naise surm Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, vaata, äkilise surma läbi ma võtan sinult
 ära su silmarõõmu, aga ära kaeba ega nuta ja sul ärgu tulgu
 pisaratki!

Oiga tasa, ära tee leinakaebust surnute pärast! Mähi
 enesele peamähis pähe ja pane jalatsid jalga, ära kata kinni oma
 habet ja ära söö leinaleiba!”

Kui ma hommikul rääkisin seda rahvale - õhtul oli surnud
 mu naine ja ma tegin järgmisel hommikul, nagu mind oli kästud -,

siis ütles rahvas mulle: „Kas sa ei seletaks meile, mis
 tähendus on sellel meie kohta, et sa nõnda teed?”

Ja ma vastasin neile: „Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
Ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina
 teotan ära oma pühamu, teie võimu uhkuse, teie silmade rõõmu ja
 teie hinge igatsuse; ja teie pojad ja tütred, kes teile järele
 jäävad, langevad mõõga läbi.

Siis te teete, nagu mina olen teinud: te ei kata kinni oma
 habet ega söö leinaleiba,

teil on peamähis peas ja jalatsid jalas; te ei kaeba ega
 nuta, vaid hääbute oma süütegudes ja ägate isekeskis.

Hesekiel on teile endeks: just nagu tema on teinud, peate
 teiegi tegema. Kui see sünnib, siis te saate tunda, et mina
 olen Issand Jumal.

Ja sina, inimesepoeg! Tõesti, sel päeval, kui ma võtan
 neilt ära nende pelgupaiga, nende suurepärase rõõmu, nende
 silmarõõmu ja hinge igatsuse, nende pojad ja tütred,

sel päeval jõuab su juurde põgenik, et seda kuulutada
 su kõrvade kuuldes.

Sel päeval, kui põgenik tuleb, avaneb su suu ja sa räägid ega
 ole enam tumm. Sina oled neile endeks ja nad saavad tunda, et
 mina olen Issand.”