Piibel.NET
Apostlite teodApostlite
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Tagasipöördumine Antiookiasse Siis tulid mõned Juudamaalt alla ja õpetasid vendi: „Kui te
 ei lase endid Moosese kombe järgi ümber lõigata, siis te ei või
 pääseda.”

Et sellest tuli tüli ning Paulusel ja Barnabasel oli nendega
 palju vaidlemist, siis määrati nii, et Paulus, Barnabas ja
 mõned muud nende seast lähevad selle tüliküsimuse pärast
 Jeruusalemma apostlite ja vanemate juurde.

Siis kogudus saatis nad teele ja nad läksid läbi
 Foiniikia ning Samaaria ja jutustasid paganate
 pöördumisest, tehes selle sõnumiga suurt rõõmu kõigile
 vendadele.

Kui nad Jeruusalemma saabusid, võtsid kogudus,
 apostlid ja vanemad nad vastu. Ja nemad kuulutasid, mida kõike
 Jumal oli teinud nende juures.

Aga mõned variseride hulgast, kes olid saanud usklikuks,
 tõusid ja ütlesid: „Neid peab ümber lõikama ja käskima pidada
 Moosese Seadust.”

Jeruusalemma nõupidamine Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama.
Kui siis sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles
 neile: „Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on
 valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi
 sõna ja saaksid usklikuks.

Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes
 neile Püha Vaimu nagu meilegi,

ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles
 usu läbi puhastanud nende südamed.

Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite
 kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega
 meie?

Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu
 läbi samal kombel nagu nemadki.”

Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja
 Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal
 oli teinud paganate seas nende kaudu.

Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema:
 „Mehed-vennad, kuulge mind!

Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest
 peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast.

Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on
 kirjutatud:


  „Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti mahalangenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti,
et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb Issand, kes teeb seda,
mis on teada igavikust alates.”

  Seepärast otsustan mina, et neile, kes paganate seast
 pöörduvad Jumala poole, ei valmistataks raskusi,

vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid
 ebajumalate rüvedusest ja pilastusest ning lämbunud
 loomadest ja verest.

Sest Moosesel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt
 kuulutajaid ja teda loetakse sünagoogides igal
 hingamispäeval.”

Nõupidamise otsus Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid
 heaks valida endi seast mehi ja saata need Antiookiasse koos
 Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juuda, hüüdnimega Barsabas, ja
 Siilase, kes mõlemad olid juhid vendade hulgas.

Nendega nad saatsid järgmise kirja: „Apostlid ja vanemad,
 teie vennad, tervitavad vendi paganate seast, kes elavad
 Antiookias ja Süüria- ja Kiliikiamaal!

Et me oleme kuulnud, et mõned, kes meie seast on välja
 läinud, kuigi meie neid ei ole volitanud, on oma kõnedega teid
 rahutuks teinud ja teie hinged kitsikusse viinud,

siis oleme meie üksmeelselt arvanud heaks valida mehi ja
 saata need teie juurde koos meie armsate Barnabase ja Paulusega,

meestega, kes on pannud oma elu kaalule meie Issanda
 Jeesuse Kristuse nime pärast.

Nii me siis läkitasime Juuda ja Siilase, et need teile ka
 suusõnal teataksid sedasama.

Sest Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale
 ei tohi panna ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud -

hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu
 söömisest ning pilastusest. Teete hästi, kui te neist hoidute!
 Jääge terveks!”

Nii nad saadeti teele ja nad tulid Antiookiasse,
 kutsusid kokku rahvahulga ja andsid kirja edasi.

Kui nood olid selle läbi lugenud, rõõmustasid nad saadud
 julgustuse pärast.

Juudas ja Siilas, kes ka ise olid prohvetid,
 julgustasid vendi mitmete sõnadega ja kinnitasid neid.

Aga kui nad seal mõnda aega olid viibinud, lasksid vennad
 nad rahuga minema nende juurde, kes neid olid läkitanud.

[Siilas arvas aga heaks jääda nende juurde.]
Paulus ja Barnabas jäid Antiookiasse, õpetades ja
 kuulutades koos paljude teistega Issanda evangeeliumi sõna.

Pauluse teise misjonireisi algus Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele: „Läki
 jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud
 Issanda sõna, kuidas nende käsi käib.”

Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda
 kutsutakse Markuseks.

Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa
 teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega
 koos tööle läinud.

Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest
 lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele.

Paulus valis aga Siilase ja läks teele, ning vennad andsid ta
 Issanda armu hooleks.

Ja ta käis läbi Süüria- ja Kiliikiamaa, kinnitades
 kogudusi.