Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Prohveti nutulaul
  Kes annaks mulle kõrbes teekäijate öömaja? Siis ma jätaksin oma rahva ja läheksin ära nende juurest, sest nad kõik on abielurikkujate ja äraandjate jõuk.
Nad pingutavad oma keelt nagu valede ambu, ei, mitte tõe pärast pole nad võimsad. Nad lähevad kurjusest kurjusse, aga mind nad ei tunne, ütleb Issand.
Igaüks hoidugu oma ligimese eest ja ärgu lootku ühelegi oma vendadest! Sest iga vend kavaldab üle venda ja iga ligimene kannab teise peale keelt.
Igaüks petab oma ligimest ja tõtt ei räägita; nad on harjutanud oma keele valetama, patustama, nad on võimetud pöörduma.
Surve surve peale, pettus pettuse peale, nad tõrguvad mind tundmast, ütleb Issand.
Seepärast ütleb vägede Issand nõnda: Vaata, ma sulatan ja proovin neid, sest mida muud saaksin ma teha oma rahva, mu tütre heaks?
Tappev nool on nende keel, mis räägib valet: suuga räägitakse oma ligimesele rahust, südames aga varitsetakse teda.
Kas ma selle kõige pärast ei peaks neid karistama? ütleb Issand. Või ei peaks mu hing kätte tasuma rahvale nagu too?
Mägede pärast tõstan ma nuttu ja kaebust, ka kõrbe karjamaade pärast nutulaulu; sest need on nõnda hävinud, et ükski seal ei käi ja karja häält pole kuulda. Niihästi taeva linnud kui loomad on põgenenud ja ära läinud.
Ma teen Jeruusalemma kivivaremeks, šaakalite asupaigaks; ja Juuda linnad ma teen lagedaks, et ükski ei saa seal elada.
Häving ja hajutamine ähvardavad rahvast Kes on tark mees ja mõistab seda ning kuulutab, mida
 Issanda suu on temale rääkinud: miks maa hukkub ja hävib kõrbe
 sarnaseks, kus ükski ei käi?

Ja Issand ütles: Sellepärast et nad hülgasid mu
 Seaduse, mille ma neile andsin, ega kuulanud mu häält ega
 käinud selle järgi,

vaid käisid oma südame paadumuses ja järgnesid baalidele,
 nagu nende vanemad olid neid õpetanud,

seepärast ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal nõnda:
 Vaata, ma söödan neid, seda rahvast, koirohuga ja joodan neid
 mürgiveega.

Ja ma pillutan nad rahvaste sekka, keda nemad ega nende
 vanemad ei ole tundnud, ja ma läkitan neile järele mõõga, kuni
 ma olen nad hävitanud.


  Nõnda ütleb vägede Issand: Saage aru ja kutsuge nutunaisi, et nad tuleksid; läkitage sõna tarkadele naistele, et nad tuleksid,
ruttaksid ja alustaksid meie kohta kaebelugu, et meie silmist voolaks pisaraid ja meie laugudelt tilguks vett.
Sest Siionist kostab kaebehääl: „Kuidas küll oleme hävitatud! Me oleme jäänud suurde häbisse, et pidime lahkuma maalt, et meie kodud lõhuti.”
Kuulge siis, naised, Issanda sõna, ja teie kõrv võtku vastu kõne tema suust; õpetage oma tütreile kaebelugu ja üksteisele nutulaulu!
Sest surm on tulnud sisse meie akendest, on tulnud meie paleedesse, ta niidab tänavailt lapsi, turgudelt noorukeid.
Räägi: Nõnda ütleb Issand: Inimeste laibad langevad väljale nagu sõnnik, nagu loog niitja järel, mida keegi ei korista.
Õige kiitlemine Nõnda ütleb Issand: Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest,
vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand.

  Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma nuhtlen kõiki
 ümberlõigatuid, kellel siiski on eesnahk:

Egiptust, Juudat, Edomit, ammonlasi, Moabit ja kõiki neid
 pöetudoimulisi, kes elavad kõrbes; sest kõik paganad on ümber
 lõikamata ja kogu Iisraeli sugu on ümberlõikamata südamega.