Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Joosua uued võidud ja vallutused Kui Jaabin, Haasori kuningas, seda kuulis, siis ta läkitas
 sõna Maadoni kuningale Joobabile ja Simroni kuningale ja Aksafi
 kuningale,

ja kuningaile, kes olid põhja pool mäestikus ja lagendikul
 Kinneretist lõunas, ja madalikul ja Doori mäeseljakuil lääne pool,

kaananlastele ida ja lääne pool, ja emorlastele,
 hettidele, perislastele ja jebuuslastele mäestikus, ja
 hiivlastele Hermoni jalamil Mispamaal.

Need läksid välja ja koos nendega kõik nende sõjaleerid,
 palju rahvast, nii palju nagu liiva mererannas, ja väga palju
 hobuseid ja sõjavankreid.

Kõik need kuningad kogunesid ja tulid ning lõid üheskoos
 leeri üles Meeromi vee äärde, et sõdida Iisraeli vastu.

Aga Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest homme sel
 ajal annan ma need kõik lööduina Iisraeli kätte; raiu katki
 nende hobuste õndlad ja põleta tulega nende sõjavankrid!”

Ja Joosua ning koos temaga kõik ta sõjamehed tulid
 ootamatult nende vastu Meeromi vee ääres ja tungisid neile
 kallale.

Ja Issand andis nad Iisraeli kätte, ja nemad lõid neid ning
 ajasid taga kuni suure Siidonini, ja kuni Misrefot-Maimini, ja
 kuni Mispa oruni ida pool; ja nad lõid neid, kuni neile ei
 jäänud ainsatki pääsenut.

Ja Joosua talitas nendega nõnda, nagu Issand temale oli
 öelnud: ta raius katki nende hobuste õndlad ja põletas tulega
 nende sõjavankrid.

Ja Joosua läks selsamal ajal tagasi ning vallutas Haasori
 ja lõi selle kuninga mõõgateraga maha, sest Haasor oli varem
 kõigi nende kuningriikide pealinn.

Ja nad lõid mõõgateraga maha kõik hingelised, kes seal
 olid, hävitades need sootuks; ühtegi elavat olendit ei jäänud
 järele, ja ta põletas Haasori tulega.

Ja kõik nende kuningate linnad ja kõik nende kuningad sai
 Joosua oma valdusesse ja ta lõi neid mõõgateraga, hävitades need
 sootuks, nõnda nagu Mooses, Issanda sulane, oli käskinud.

Ühtegi neist linnadest, mis asusid mägedes, Iisrael ei
 põletanud, peale Haasori, mille Joosua põletas.

Ja kõik neist linnadest saadava saagi ja karjad riisusid Iisraeli
 lapsed endile, lüües mõõgateraga maha ainult kõik
 inimesed, kuni nad olid need hävitanud; nad ei jätnud alles
 ainsatki hinge.

Nõnda nagu Issand oli käskinud oma sulast Moosest, nõnda
 oli Mooses käskinud Joosuat ja nõnda Joosua tegi; ta ei kaotanud
 sõnagi kõigest, milleks Issand oli Moosesele käsu andnud.

Joosua vallutab kogu maa Nõnda võttis Joosua kogu selle maa mäestiku ja kogu
 Lõunamaa, ja kogu Goosenimaa, ja madalmaa ja lagendiku, ja
 Iisraeli mäestiku ja madaliku,

alates Paljasmäest, mis tõuseb Seiri suunas, kuni
 Baal-Gaadini Liibanoni orus Hermoni mäe all; ja kõik nende
 kuningad sai ta oma valdusesse, lõi neid ja surmas nad.

Kaua aega pidas Joosua sõda kõigi nende kuningatega.
Ei olnud muud linna, kes oleks teinud rahu Iisraeli lastega,
 peale hiivlastega asustatud Gibeoni; nad võitsid
 kõiki sõjaga.

Sest see olenes Issandast, kes tegi nende südamed kangeks,
 nõnda et nad tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks
 sootuks, ilma et neile armu antaks, vaid just hävitataks, nagu
 Issand oli Moosesele käsu andnud.

Ja sel ajal tuli Joosua ning hävitas anaklased mäestikust,
 Hebronist, Debirist, Anabist, kogu Juuda mäestikust; ja kogu
 Iisraeli mäestikust; Joosua hävitas nad sootuks koos nende
 linnadega.

Iisraeli laste maale ei jäänud anaklasi; neid jäi ainult
 Assasse, Gatti ja Asdodisse.

Ja Joosua võttis kogu maa, just nagu Issand oli Moosesele
 öelnud; ja Joosua andis selle Iisraelile pärisosaks osade viisi,
 vastavalt nende suguharudele. Ja maa puhkas sõjast.