Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Iisboseti tapmine Kui Sauli poeg kuulis, et Abner oli Hebronis surnud, siis läksid
 ta käed lõdvaks ja kogu Iisrael tundis hirmu.

Ja Sauli pojal oli kaks meest röövjõukude pealikuiks: ühe nimi
 oli
 Baana ja teise nimi Reekab, beerotlase Rimmoni pojad benjaminlaste seast;
 sest ka Beerot loetakse Benjaminile kuuluvaks.

Beerotlased olid aga põgenenud Gittaimisse ja nad elavad seal
 võõrastena tänapäevani.

Joonatanil, Sauli pojal, oli jalust vigane poeg, kes oli
 viieaastane, kui Jisreelist tuli sõnum Sauli ja Joonatani kohta; siis
 võttis ta hoidja tema sülle ja põgenes, aga rutulisel põgenemisel
 juhtus, et laps kukkus maha ja jäi lonkama; ta nimi oli Mefiboset.

Ja beerotlase Rimmoni pojad Reekab ja Baana läksid teele ja
 tulid Iisboseti kotta, kui päev oli palavaim ja ta magas oma lõunauinakut.

Ja nad tulid sinna kotta sisse nagu nisu võtma, ja nad pistsid
 temale kõhtu; Reekab ja ta vend Baana ise pääsesid pakku.

Olles tulnud kotta, kui Iisboset magas voodis oma magamiskambris, lõid
 nad tema surnuks ja raiusid tal pea maha; siis nad võtsid ta pea ja
 käisid kogu öö lagendiku teed.

Ja nad tõid Iisboseti pea Taaveti juurde Hebronisse ning ütlesid
 kuningale: „Vaata, siin on su vaenlase, Sauli poja Iisboseti pea.
 Tema
 püüdis su hinge. Issand on täna Saulile ja tema järglastele kätte
 maksnud mu isanda kuninga pärast.”

Aga Taavet vastas Reekabile ja tema vennale Baanale, beerotlase
 Rimmoni poegadele, ja ütles neile: „Nii tõesti kui elab Issand, kes
 on päästnud mu hinge igast hädast:

selle, kes mulle kuulutas ja ütles: Vaata, Saul on surnud -
 ta oli enese silmis rõõmusõnumi tooja -, selle ma võtsin kinni ja
 tapsin Siklagis, tema, kellele oleksin pidanud andma teatetooja tasu,

saati siis nüüd, kui õelad mehed on tapnud süütu mehe tema voodis
 ta oma kojas. Eks ma pea nüüd nõudma tema verd teie käest ja hävitama
 teid maa pealt?”

Ja Taavet andis käsu noortele meestele ja need tapsid nad ära,
 raiusid neilt käed ja jalad ja poosid nad Hebroni tiigi äärde; aga
 Iisboseti pea nad võtsid ja matsid Hebronisse Abneri hauda.