Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Võit ammonlaste ja süürlaste üle Ja pärast seda sündis, et ammonlaste kuningas suri ja tema poeg
 Haanun sai tema asemel kuningaks.

Ja Taavet ütles: „Ma tahan Haanunile, Naahase pojale, head teha,
 nagu tema isa minule head tegi!” Ja Taavet läkitas oma sulased teda
 ta isa pärast trööstima. Kui Taaveti sulased tulid ammonlaste maale,

siis ütlesid ammonlaste vürstid oma isandale Haanunile: „Kas
 sellepärast, et Taavet tahab sinu isa su silmis austada, on ta
 läkitanud trööstijad su juurde? Kas Taavet pole oma sulaseid
 läkitanud su juurde hoopis selleks, et uurida linna ja kuulata maad,
 et seda siis hävitada?”

Siis Haanun võttis kinni Taaveti sulased, ajas neil poole habet
 maha, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad ära.

Ja kui sellest teatati Taavetile, siis ta läkitas käskjalad
 neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud. Ja kuningas ütles: „Jääge
 Jeerikosse, kuni teil habe on kasvanud, siis tulge tagasi!”

Kui ammonlased nägid, et nad Taaveti meelest olid muutunud
 vastikuks, siis läkitasid ammonlased käskjalgu ja palkasid Soobast
 süürlasi, kakskümmend tuhat jalameest, ja Maaka kuningalt tuhat
 meest, ja Toobi mehi kakskümmend tuhat meest.

Kui Taavet seda kuulis, siis ta läkitas neile vastu Joabi ja kogu kangelaste
 väe.

Ja ammonlased tulid välja ning seadsid endid tapluseks värava
 suhu; Sooba ja Rehobi süürlased ning Toobi ja Maaka mehed olid väljal
 omaette.

Kui Joab nägi, et taplus tema vastu sündis nii eest kui tagant, siis
 tegi ta valiku kõigist Iisraeli valitud meestest ja seadis need üles
 süürlaste vastu.

Aga ülejäänud rahva andis ta oma venna Abisai juhtida ja too
 seadis need üles ammonlaste vastu.

Joab ütles: „Kui süürlased on minust tugevamad, siis tule
 mulle appi; aga kui ammonlased on sinust tugevamad, siis ma tulen
 sinule appi.

Ole julge, ja olgem vahvad oma rahva ja oma Jumala linnade
 eest! Tehku siis Issand, mis tema silmis hea on!”

Siis Joab ja rahvas, kes oli koos temaga, hakkasid taplema
 süürlaste vastu; ja need põgenesid ta eest.

Kui ammonlased nägid, et süürlased põgenesid, siis põgenesid
 nad Abisai eest ja läksid linna; ja Joab tuli tagasi ammonlaste
 kallalt ning läks Jeruusalemma.

Kui süürlased nägid, et nad olid Iisraeli ees löödud, siis nad
 kogunesid kokku

ja Hadadeser läkitas käsu ning tõi välja süürlased, kes olid
 teisel pool Frati jõge; ja need tulid Heelamisse ning Soobak, Hadadeseri
 väepealik, oli nende eesotsas.

Kui sellest teatati Taavetile, siis ta kogus kokku kogu
 Iisraeli ja läks üle Jordani ning tuli Heelamisse; ja süürlased
 seadsid endid tapluseks Taaveti vastu ning sõdisid temaga.

Aga süürlased põgenesid Iisraeli eest ja Taavet tappis
 süürlastest seitsesada vankritäit ja nelikümmend tuhat ratsanikku; ja
 Soobaku, nende väepealiku, lõi ta maha, nõnda et ta seal suri.

Kui kõik kuningad, kes olid Hadadeseri alamad, nägid, et
 Iisrael oli neid löönud, siis tegid nad Iisraeliga rahu ja jäid nende
 alamaiks. Ja edaspidi süürlased kartsid ammonlastele appi minna.