Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Suunemi naine saab tagasi oma maa Eliisa rääkis naisega, kelle poja ta oli teinud elavaks, ja
 ütles: „Võta kätte ja mine, sina ja su pere, ja ela võõrana, kus
 saad, sest Issand kutsub nälja ja see tuleb ka sellele maale seitsmeks
 aastaks!”

Siis naine võttis kätte ja tegi jumalamehe sõna järgi: ta läks
 koos oma perega ning elas võõrana vilistite maal seitse aastat.

Aga seitsme aasta pärast tuli naine vilistite maalt tagasi ja
 läks paluma kuningalt abi oma koja ja põllu pärast.

Kuningas rääkis parajasti Geehasiga, jumalamehe teenriga, ja
 ütles: „Jutusta mulle kõigist neist suurtest tegudest, mis Eliisa on
 teinud!”

Ja parajasti kui ta kuningale jutustas, kuidas Eliisa oli
 surnu ellu äratanud, vaata, siis hüüdis naine, kelle poja ta oli ellu
 äratanud, kuninga poole oma koja ja põllu pärast. Ja Geehasi ütles:
 „Mu isand kuningas, see on too naine, ja see on tema poeg, kelle
 Eliisa ellu äratas.”

Ja kuningas küsis naiselt ning too jutustas temale. Siis andis
 kuningas naisele kaasa ühe hoovkondlase ja ütles: „Muretse tagasi
 kõik, mis on tema oma, ja kogu põllusaak maalt lahkumise päevast kuni
 tänaseni!”

Hasael saab Süüria kuningaks Ja Eliisa tuli Damaskusesse. Süüria kuningas Ben-Hadad oli siis
 haige. Kui temale teatati ja öeldi: „Jumalamees on tulnud siia”,

siis ütles kuningas Hasaelile: „Võta kaasa and, mine
 jumalamehele vastu ja küsi temalt Issanda vastust, kas ma saan
 terveks sellest haigusest!”

Ja Hasael läks temale vastu ning võttis kaasa anni ja
 kõike head, mida Damaskuses oli olemas, nelikümmend kaamelikoormat; ja
 ta tuli ning astus tema ette ja ütles: „Sinu poeg Ben-Hadad, Süüria
 kuningas, läkitas mind sinu juurde küsima: Kas ma saan terveks
 sellest haigusest?”

Ja Eliisa vastas temale: „Mine ütle temale: Sa võiksid küll
 terveks saada. Aga Issand on mulle ilmutanud, et ta siiski sureb.”

Ja ta vaatas üksisilmi Hasaelile kuni piinlikkuseni; siis
 jumalamees hakkas nutma.

Ja Hasael küsis: „Mispärast mu isand nutab?” Ja ta vastas:
 „Sellepärast et ma tean, millist kurja sa teed Iisraeli lastele: sa
 pistad põlema nende kindlustused, tapad mõõgaga nende noored mehed,
 paiskad nende lapsed vastu kaljut ja lõikad lõhki nende rasedad.”

Aga Hasael küsis: „Mis on siis su sulane, see koer, et ta võiks
 teha nii suuri asju?” Ja Eliisa vastas: „Issand on mulle ilmutanud,
 et sina saad Süüria kuningaks.”

Siis Hasael läks ära Eliisa juurest ja tuli oma isanda juurde, kes
 küsis temalt: „Mis Eliisa sulle ütles?” Ja ta vastas: „Tema ütles
 mulle, et sa võiksid küll terveks saada.”

Aga teisel päeval võttis ta vaiba, kastis selle vette ja
 laotas kuninga näo peale, nõnda et too suri. Ja Hasael sai tema asemel kuningaks.

Juuda kuningas Jooram Ja Iisraeli kuninga Joorami, Ahabi poja viiendal aastal, kui
 Joosafat oli olnud Juuda kuningas, sai Jooram, Joosafati poeg, Juuda
 kuningaks.

Tema oli kuningaks saades kolmkümmend kaks aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kaheksa aastat.

Tema käis Iisraeli kuningate teed, nõnda nagu Ahabi sugu oli
 teinud, sest temal oli naiseks Ahabi tütar; ta tegi kurja Issanda silmis.

Aga oma sulase Taaveti pärast ei tahtnud Issand hävitada
 Juudat, olles temale tõotanud, et ta annab temale ja ta poegadele
 lambi kõigiks aegadeks.

Tema ajal taganesid edomlased Juuda käe alt ja tõstsid endile kuninga.
Siis läks Jooram Sairi ja koos temaga kõik ta sõjavankrid; ta
 tõusis öösel ja lõi edomlasi, kes olid piiranud teda ja sõjavankrite
 pealikuid; ja rahvas põgenes oma telkidesse.

Nii on Edom tänapäevani taganenud Juuda käe alt; sel ajal
 taganes ka Libna.

Ja mis veel tuleks öelda Jooramist ja kõigest, mis ta tegi, eks
 sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?

Ja Jooram läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde Taaveti linna; ja tema poeg Ahasja sai tema asemel kuningaks.

Juuda kuningas Ahasja Ja Iisraeli kuninga Joorami, Ahabi poja kaheteistkümnendal
 aastal sai kuningaks Ahasja, Juuda kuninga Joorami poeg.

Ahasja oli kuningaks saades kakskümmend kaks aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas ühe aasta; ta ema nimi oli Atalja, Iisraeli
 kuninga Omri poja tütar.

Tema käis Ahabi soo teed ja tegi kurja Issanda silmis, nõnda
 nagu Ahabi sugu, sest ta oli Ahabi soo väimees.

Ja ta läks koos Ahabi poja Jooramiga sõtta Süüria kuninga
 Hasaeli vastu Gileadi Raamotisse; aga süürlased haavasid Jooramit.

Siis kuningas Jooram tuli tagasi, et Jisreelis ennast ravida
 haavadest, mis süürlased temale Raamas olid löönud, kui ta sõdis
 Süüria kuninga Hasaeli vastu. Ja Juuda kuningas Ahasja, Joorami poeg,
 tuli alla Jisreeli vaatama Jooramit, Ahabi poega, kui see oli haige.