Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Hiskija haigus Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet
 Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb
 Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!”

Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes:
„Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud
 ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!”
 Ja Hiskija nuttis kibedasti.

Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale
 tuli Issanda sõna, kes ütles:

„Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: Nõnda ütleb
 Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen
 näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval
 võid sa minna Issanda kotta.

Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat ja ma päästan sinu ja
 selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese
 pärast ja oma sulase Taaveti pärast.”

Ja Jesaja ütles: „Võtke üks viigimarjakakk!” Ja nad võtsid ning
 panid paise peale; ja ta sai terveks.

Aga Hiskija küsis Jesajalt: „Mis on märgiks, et Issand teeb mu
 terveks ja et ma kolmandal päeval võin minna Issanda kotta?”

Ja Jesaja vastas: „See olgu sulle märgiks Issandalt, et Issand
 teeb, nagu ta on ütelnud: kas peab vari minema kümme pügalat edasi või
 kümme pügalat tagasi?”

Ja Hiskija ütles: „Varjul on kerge minna kümme pügalat
 edasi. Ei, parem mingu vari kümme pügalat tagasi!”

Siis prohvet Jesaja hüüdis Issanda poole, ja tema laskis varju,
 kuhu see Aahase päikesekellal oli laskunud, minna kümme pügalat
 tagasi.

Paabeli saadikud Hiskija juures Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg,
 kirja ja kingitusi Hiskijale, sest ta oli kuulnud, et Hiskija
 oli haige olnud.

Ja kui Hiskija oli neid kuulda võtnud, siis ta näitas neile
 kogu oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja
 oma sõjariistade kambrit ja kõike, mis ta varanduste hulgas leidus;
 Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma
 valdusalal.

Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis
 temalt: „Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?” Ja
 Hiskija vastas: „Nad tulid kaugelt maalt, Paabelist.”

Siis ta küsis: „Mida nad su kojas nägid?” Ja Hiskija vastas:
 „Nad nägid kõike, mis mu kojas on; ma ei jätnud neile midagi
 näitamata oma varanduste hulgast.”

Siis Jesaja ütles Hiskijale: „Kuule Issanda sõna:
Vaata, päevad tulevad, kui kõik, mis sul kojas on ja mis su
 vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse. Mitte midagi
 ei jää järele, ütleb Issand.

Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad,
 võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees.”

Siis Hiskija ütles Jesajale: „Issanda sõna, mida sa oled
 kõnelnud, on hea.” Sest ta mõtles: „Minu päevil on ju ometi rahu ning
 julgeolek.”

Hiskija surm Ja mis veel tuleks öelda Hiskijast ja kõigist tema vägitegudest
 ja kuidas ta tegi tiigi ja veejuhtme ning juhtis vee linna, eks
 sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?

Ja Hiskija läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Manasse
 sai tema asemel kuningaks.