Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Apostli tulevikukavadest Korjandusest pühade jaoks: nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie.
Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen.
Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni Jeruusalemma,
aga kui on sünnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga kaasa.
Aga ma tulen teie juurde, kui ma lähen läbi Makedoonia, sest mu tee läheb Makedoonia kaudu.
Teie juurde jään ma vahest kauemakski, ehk veedan ka talve, et te siis mind teele saadaksite, kuhu ma iganes lähen.
Sest praegu ma ei taha teid ainult möödumisi näha, vaid loodan mõneks ajaks jääda teie juurde, kui Issand lubab.
Efesosse jään ma aga nelipühani,
sest mulle on siin avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks, ent vastaseid on palju.
Aga kui Timoteos tuleb, siis vaadake, et ta võiks teie juures olla kartmata, ta ju teeb Issanda tööd nagu minagi.
Ärgu siis keegi pidagu teda halvaks, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest mina koos vendadega ootan teda.
Vend Apollose kohta: olen teda tihti õhutanud, et ta koos vendadega tuleks teie juurde, aga tal polnud põrmugi tahtmist nüüd tulla; ent ta tuleb, kui ta leiab mahti.
Lõpumanitsusi ja tervitusi Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!
Kõik teie teod sündigu armastuses!
Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, et see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele.
Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva.
Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahhaikose tulekust, sest nemad on täitnud teie aset,
nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage siis niisuguseid!
Aasia kogudused tervitavad teid! Palju tervitusi teile Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas.
Kõik vennad tervitavad teid! Tervitage üksteist püha suudlusega!
Tervitus on minu, Pauluse oma käega!
Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud! Maaranata + See arameakeelne palvehüüd tähendab 'Meie Issand, tule' või 'Meie Issand tuleb'.  !
Issanda Jeesuse arm olgu teiega!
Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses!