Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Taaveti rahvalugemise raske tagajärg Aga saatan tõusis Iisraeli vastu ja kehutas Taavetit, et ta
 Iisraeli ära loeks.

Ja Taavet ütles Joabile ja rahva vürstidele: „Minge tehke
 kindlaks Iisraeli arv Beer-Sebast kuni Daanini ja teatage see
 mulle, et saaksin teada nende arvu!”

Aga Joab ütles: „Issand andku lisa oma rahvale sajakordselt
 enam, kui neid on! Eks nad kõik ju ole, mu isand kuningas, mu
 isanda sulased? Miks mu isand seda nõuab? Miks peaks see
 Iisraelile süüks saama?”

Kuid kuninga sõna Joabile jäi kindlaks; ja Joab läks välja
 ning käis kogu Iisraeli läbi ja tuli tagasi Jeruusalemma.

Ja Joab andis äraloetud rahva arvu Taavetile: kogu
 Iisraelis oli miljon ükssada tuhat mõõgatõmbajat meest, ja
 Juudas oli nelisada seitsekümmend tuhat mõõgatõmbajat meest.

Aga Leevit ja Benjamini ta nende hulka ei lugenud, sest
 kuninga käsk oli Joabile vastumeelt.

See asi oli aga Jumala silmis paha, seepärast ta lõi
 Iisraeli.

Siis ütles Taavet Jumalale: „Ma olen seda tehes suurt pattu
 teinud! Anna nüüd siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin
 väga rumalasti!”

Ja Issand kõneles Gaadiga, Taaveti nägijaga, öeldes:
„Mine ja kõnele Taavetiga ja ütle: Nõnda ütleb Issand: Ma
 annan sulle kolm võimalust, vali neist enesele üks, mis ma sinule
 peaksin tegema!”

Ja Gaad tuli Taaveti juurde ning ütles temale: „Nõnda
 ütleb Issand: Vali enesele

kas kolm nälja-aastat või kolm kuud põgenemist oma
 vihameeste eest, kusjuures su vaenlaste mõõk saab sind kätte,
 või kolm päeva Issanda mõõka ja katku maal, et Issanda ingel
 kõigis Iisraeli paigus saaks hävituse täide viia. Ja nüüd,
 vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas?”

Ja Taavet ütles Gaadile: „Mul on väga kitsas käes. Siiski
 tahan ma langeda Issanda kätte, sest tema halastus on väga suur,
 aga inimeste kätte ei tahaks ma langeda!”

Siis Issand saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes
 seitsekümmend tuhat meest.

Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma, et seda hävitada; aga
 kui ta parajasti hävitas, siis Issand vaatas ja kahetses seda
 kurja ning ütles hävitusinglile: „Küllalt! Lase nüüd oma käsi
 alla!” Ja Issanda ingel seisis siis jebuuslase Ornani rehealuse
 juures.

Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Issanda inglit
 seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli
 sirutatud Jeruusalemma kohale, siis heitsid Taavet ja vanemad
 silmili maha, kotiriided seljas.

Ja Taavet ütles Jumalale: „Kas mitte mina ei käskinud
 rahvast lugeda? Jah, see olin mina, kes tegi pattu ja suurt
 kurja. Aga mida need lambad on teinud? Issand, mu Jumal! Olgu
 seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu, aga mitte su rahvale
 nuhtluseks!”

Taavet toob ohvri Siis Issanda ingel käskis Gaadi Taavetile öelda, et Taavet
 läheks püstitama altarit Issandale jebuuslase Ornani rehealuse
 paika.

Ja Taavet läks üles Gaadi sõna peale, mille see Issanda
 nimel oli öelnud.

Kui Ornan pöördus, siis ta nägi inglit, aga tema neli
 poega, kes ta juures olid, pugesid peitu; Ornan oli nisu
 peksmas.

Kui siis Taavet Ornani juurde jõudis, vaatas Ornan ja nägi
 Taavetit; ta läks rehealusest välja ning kummardas Taaveti ees
 silmili maha.

Ja Taavet ütles Ornanile: „Anna mulle see rehealuse paik,
 et ma saaksin sinna ehitada altari Issandale! Anna see mulle
 täie hinna eest, et nuhtlus võetaks rahva pealt!”

Ja Ornan ütles Taavetile: „Võta see enesele ja mu isand
 kuningas tehku, mis tema silmis hea on! Vaata, ma annan veised
 põletusohvriks ja pahmareed puudeks ja nisu roaohvriks. Ma
 annetan selle kõik!”

Aga kuningas Taavet ütles Ornanile: „Ei, vaid ma ostan
 tõesti täie hinna eest, sest ma ei taha võtta Issandale seda,
 mis on sinu oma, ega ohverdada põletusohvriks niisama saadut.”

Ja Taavet andis Ornanile selle paiga eest kulda, mis
 vaagis kuussada seeklit.

Ja Taavet ehitas sinna altari Issandale ning ohverdas
 põletus- ja tänuohvreid; ja kui ta hüüdis Issanda poole, siis
 Issand vastas temale tulega taevast põletusohvrialtarile.

Ja Issand käskis inglit mõõga tuppe tagasi pista.
Tulevase templi asukoht Sel ajal, kui Taavet nägi, et Issand oli talle vastanud
 jebuuslase Ornani rehealuse paigas, ohverdas ta seal.

Aga Issanda elamu, mille Mooses kõrbes oli teinud, ja
 põletusohvrialtar olid sel ajal Gibeoni ohvrikünkal.

Kuid Taavet ei julgenud selle ette minna Jumalat otsima,
 sest ta oli hirmunud Issanda ingli mõõga pärast.