Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Kes on õnnis? Õnnis on mees, kes suuga ei libastu ja keda ei piina mure pattude pärast.
Õnnis on see, keda tema oma hing ei süüdista ja kes ei ole kaotanud lootust.
Hoiatus ahnuse ja ihnsuse eest Ihnsale mehele ei ole rikkus hea ja milleks kadedale inimesele raha?
Kes kogub iseennast ilma jättes, kogub teistele, ja tema varandust priiskavad võõrad.
Halb iseenese vastu - kelle vastu ta on siis hea? Iialgi ei tunne ta rõõmu oma varandusest.
Ei ole midagi halvemat kui see, et ei raatsita midagi lubada iseenesele, ja see ongi tema pahateo palk.
Kui tema ka head teeb, siis teeb ta seda kogemata, ja lõpuks ta näitab oma kurjust.
Paha on see, kelle silmas on kadedus, kes näo ära pöörab ja teisi põlgab.
Ahnitseja silm ei rahuldu oma osaga, ja nurjatu ülekohus kuivatab hinge.
Kuri silm on kade leivagi pärast ja tunneb puudust omaenese lauas.
Elust tuleb rõõmu tunda Laps, võimalust mööda tee head iseenesele ja vii Issandale väärikaid ohvreid!
Pea meeles, et surm ei viivita, ja surmavalla lepingut ei ole sulle näidatud!
Enne kui sured, tee sõbrale head, jõudumööda siruta käsi ja anna temale!
Ära keela enesele head päeva ja osa õigest lõbust ärgu mingu sinust mööda!
Eks sinul tule jätta oma töövili teisele ja vaevaga saadu jaotamiseks liisu läbi?
Anna ja võta ja meelita oma hinge, sest surmavallas ei otsita enam mõnu.
Üldisest kaduvusest Kõik liha vananeb nagu kuub, sest algusest peale on seadus: „Sa pead surma surema!”
Otsekui haljad lehed kaharal puul: ühed varisevad, teised puhkevad - nõnda on ka liha ja vere sooga: üks sureb, teine sünnib.
Kõik tehtu kõduneb ja lõpeb, ja tegija kaob koos sellega.
Tarkuse taotlemise kasust Õnnis on mees, kes taotleb tarkust ja mõistusega arutleb,
kes südames mõtleb tarkuse teedele ja mõtiskleb tema saladuste üle.
Tema järel mine välja nagu piilur ja varitse tema teedel!
Kes tema aknaist sisse vaatab ja kuulutab tema uste ees,
kes peatub tema koja lähedal ja taob telgivaiu tema seinte äärde,
see püstitab oma telgi tema kõrvale ja elab heaolu asupaigas,
see annab oma lapsed tema kaitse alla ja ööbib ise tema okste all:
seal kaitstakse seda meest kuuma eest ja ta elab tarkuse kirkuses.