Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist Ja ta ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, siin
 seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala
 riiki tulnud olevat väega.”

Jeesus kirgastatakse Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja
 Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele.
 Ja teda muudeti nende ees,

ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda
 ükski maapealne vanutaja neid valgendada.

Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need
 kõnelesid Jeesusega.

Peetrus vastas ning ütles: „Rabi, siin on meil hea olla,
 teeme kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe
 ja Eelijale ühe.”

Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid
 valdas suur hirm.

Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl:
 „See on mu armas Poeg, teda kuulake!”

Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam
 kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures.

Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei
 jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg
 on üles tõusnud surnuist.

Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent omavahel
 arutasid: „Mida tähendab surnuist üles tõusma?”

Ja nad küsisid Jeesuselt: „Miks kirjatundjad ütlevad, et
 enne peab tulema Eelija?”

Aga tema lausus neile: „Eelija tuleb küll enne ja seab
 kõik korda, aga kuidas on kirjutatud Inimese Pojast, et
 temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse?

Aga ma ütlen teile, Eelija on juba tulnud, ent nad on
 talle teinud, mida kõike aga tahtsid, nii nagu temast on
 kirjutatud.”

Jeesus tervendab langetõbise poisi Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurt
 rahvahulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas.

Niipea kui rahvahulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga
 hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda.

Ja Jeesus küsis neilt: „Miks te vaidlete nendega?”
Keegi rahva hulgast vastas talle: „Õpetaja, ma tõin sinu
 juurde oma poja, kellel on keeletu vaim,

ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis
 mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub.
 Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad
 ei suutnud.”

Aga tema vastas neile: „Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma
 pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla?
 Tooge ta minu juurde!”

Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas
 vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust
 ajades.

Ja Jeesus küsis tema isalt: „Kui kaua see juba
 temaga nõnda on?” Aga tema ütles: „Lapsest saadik,

ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda
 hukata. Aga kui sa midagi võid - tunne meile kaasa ja aita
 meid!”

Aga Jeesus ütles talle: „Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on
 võimalik sellele, kes usub.”

Otsekohe hüüdis lapse isa: „Ma usun, aita mind mu
 uskmatuses!”

Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb,
 sõitles ta rüvedat vaimu: „Sina keeletu ja kurt vaim,
 ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema
 sisse!”

Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss
 jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud.

Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja
 poiss tõusis püsti.

Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta
 jüngrid temalt omavahel olles: „Miks meie ei suutnud seda välja ajada?”

Ja Jeesus ütles neile: „See tõug ei lähe välja
 millegi muu kui palvega.”

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja
 Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks,

sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese
 Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud,
 tõuseb ta kolme päeva pärast üles.

Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt
 seletust küsida.

Kes on suurim? Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis
 Jeesus neilt: „Mille üle te tee peal arutlesite?”

Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel
 arutanud, kes on suurim.

Ja Jeesus istus maha, kutsus need kaksteist ja
 ütles neile: „Kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane
 ja kõikide teenija!”

Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma,
 kaisutas last ja ütles neile:

„Kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel,
 võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte
 minu, vaid minu Läkitaja.”

Kes ei ole vastu, on poolt Johannes lausus talle: „Õpetaja, me nägime üht meest sinu
 nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta
 ei käi koos meiega.”

Aga Jeesus ütles: „Ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb
 minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust
 halvasti,

sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt.
Jah, kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett,
 sellepärast et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen
 teile, ta ei jää oma palgast ilma!

Patustamise ohtlikkusest Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist
 pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui
 tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud.

Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära! Sul on parem
 minna vigasena ellu kui kahe käega põrgusse
 kustumatusse tulle

[kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu].
Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära! Sul on parem
 minna jalutuna ellu kui kahe jalaga olla visatud põrgusse

[kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu].
Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja! Sul on parem
 minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla
 visatud põrgusse,

kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu.
Sest kõiki soolatakse tulega.
Sool on hea asi. Aga kui sool läheb magedaks, millega te
 maitsestate seda? Olgu teil soola enestes ja pidage rahu
 omavahel!”